Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Voorwoord

2013 was voor UWV een jaar vol dynamiek. De werkloosheid nam verder toe en zorgde voor een forse werkdruk. Die stroom konden we aan dankzij onze overstap op digitale dienstverlening en een zo veel mogelijk geautomatiseerde verwerking van gegevens.

Volumeontwikkelingen 2014

Eind augustus 2014 ontvingen in totaal circa 1,4 miljoen mensen een uitkering van UWV. Het ging om 443.300 WW’ers en ongeveer 980.000 mensen een arbeidsongeschiktheids-, Ziektewet- of Wazo-uitkering.

Eenvoudiger uitkeringsregels, meer automatiseren 2014

Als de regels eenvoudiger zijn, kunnen we onze processen verder automatiseren en besparen op onze uitvoeringskosten. We hebben diverse vereenvoudigingen gerealiseerd; voor een deel zijn we op dit moment nog met de invoering bezig.

Online dienstverlening voor uitkeringsgerechtigden 2014

Aan klanten met een uitkering stellen we steeds meer digitale diensten ter beschikking; we gaan steeds minder informatie op papier verstrekken. In de eerste 8 maanden van 2014 trok uwv.nl meer dan 25 miljoen bezoeken.

Intensiveren handhavingsactiviteiten 2014

Handhaving is een speerpunt van het kabinet. Om te kunnen besparen op onterechte uitkeringslasten hebben we bij het ministerie van SZW voorstellen ingediend om onze handhavingsactiviteiten verder te intensiveren.

Preventieve handhaving

We willen voorkomen dat mensen onbedoeld, door onduidelijkheid, de regels overtreden. Daarom leggen we zorgvuldig uit wat die regels zijn en wat we van burgers verlangen. Met risicoanalyses onderzoeken we welke klanten relatief meer geneigd zijn om de regels te overtreden.

Internationale controles

Wie een uitkering ontvangt, heeft plichten. We controleren ook bij mensen die een uitkering ontvangen en in het buitenland wonen of zij de regels nakomen.

Overige handhavingsonderzoeken

In de eerste 8 maanden van 2014 hebben we onderzoek gedaan naar de aanvragen van WW-faillissementsuitkeringen en naar de rechtmatigheid van toeslagen voor alleenstaanden. Ook hebben we verblijfscontroles uitgevoerd bij arbeidsmigranten.

Sociaal-medische beoordelingen 2014

In de eerste 8 maanden van 2014 hebben onze verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen 53.900 mensen beoordeeld die een beroep deden op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daarnaast hebben zij 23.100 mensen herbeoordeeld en 20.900 eerstejaars Ziektewet-beoordelingen uitgevoerd.

Eerstejaars Ziektewet-beoordelingen 2014

Sinds november 2013 worden alle mensen met een Ziektewet-uitkering na 44 weken ziekte beoordeeld. In de eerste 8 maanden van 2014 hebben we 20.900 van deze eerstejaars Ziektewet-beoordelingen afgerond.