Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 86 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Online dienstverlening voor uitkeringsgerechtigden 2014

Aan klanten met een uitkering stellen we steeds meer digitale diensten ter beschikking; we gaan steeds minder informatie op papier verstrekken. In de eerste 8 maanden van 2014 trok uwv.nl meer dan 25 miljoen bezoeken.

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

In het sociaal akkoord is afgesproken is dat werkgevers zich inspannen om tussen 2014 en 2026 structureel 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze zogenoemde banenafspraak is vastgelegd in het wetsvoorstel Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

Wsw-indicatiestelling 2014

In de eerste 8 maanden van 2014 hebben we 15.600 aanvragen behandeld van mensen die in aanmerking willen komen voor een baan in de Sociale Werkvoorziening.

Verzuimbegeleiding 2014

Voor zieke mensen zonder werkgever, zoals zieke werklozen en zieke uitzendkrachten, vervult UWV de rol van arbodienst. Voor de 2 vangnetcategorieën met het hoogste WIA-risico boeken we nog steeds goede resultaten.

Pilot Breinwerk (verbeteren verzuimbegeleiding zieke vangnetters met psychische klachten)

Om de kwaliteit van de verzuimbegeleiding van zieke vangnetters met psychische klachten te verbeteren zijn we in januari 2014 in Hengelo, Den Bosch en Rotterdam gestart met de pilot Breinwerk.

Fraudes met medische diagnoses 2014

Vanwege mogelijk georganiseerde fraude en vervalste diagnoses heeft UWV 131 toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen herbeoordeeld. Het Openbaar Ministerie en de Inspectie SZW hebben UWV gevraagd om nu nog een aanvullende lijst met 15 dossiers te beoordelen.

Valse verklaringen door psychiaters 2014

In 2011 is geconstateerd dat op basis van valse verklaringen van psychiaters ten onrechte arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zijn toegekend. Op basis hiervan hebben we toen 196 klanten herbeoordeeld. Er lopen nog steeds beroepszaken tegen de nieuwe uitkeringsbeschikkingen.

Mogelijke fraude bij aanvraag arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

Bij een aantal onderzoeken door de inspectie SZW is het vermoeden gerezen dat er mogelijk fraude is gepleegd bij de aanvraag van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Met toestemming van het Openbaar Ministerie hebben we nader onderzoek ingesteld.

Taskforce Wajong Werkt 2014

Het programma Wajong Werkt wil het werkgevers gemakkelijk maken om een Wajonger te vinden, aan te nemen en in dienst te houden. Nu heeft slechts een kleine 5% van de bedrijven een Wajonger in dienst, terwijl 40% aangeeft dit te overwegen.

Partnership UWV en Feyenoord in Jobscorer 2014

UWV en de Stichting Feyenoord Foundation werken sinds 2012 samen in het innovatieve en succesvolle Wajong-project Jobscorer. Met het oog op de komst van de Participatiewet zijn de Stichting Feyenoord Foundation en UWV dit jaar in gesprek gegaan met de gemeente Rotterdam.