Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 25 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Wsw-indicatiestelling 2014

In de eerste 8 maanden van 2014 hebben we 15.600 aanvragen behandeld van mensen die in aanmerking willen komen voor een baan in de Sociale Werkvoorziening.

Taskforce Wajong Werkt 2014

Het programma Wajong Werkt wil het werkgevers gemakkelijk maken om een Wajonger te vinden, aan te nemen en in dienst te houden. Nu heeft slechts een kleine 5% van de bedrijven een Wajonger in dienst, terwijl 40% aangeeft dit te overwegen.

50-plussers aan de slag 2014 

We intensiveren onze inspanningen om werkzoekenden van 50 jaar en ouder aan werk te helpen. In de eerste 8 maanden van 2014 vonden 35.500 WW’ers van 55 jaar en ouder mede dankzij onze inspanningen een baan.

Gebruik Werkmap 2014

Iedereen die zich bij UWV inschrijft als werkzoekende krijgt een persoonlijke, met DigiD beveiligde Werkmap op werk.nl. 75,2% van de WW’ers gebruikt de Werkmap regelmatig; 92,6% heeft gedurende de WW-periode minimaal 1 keer gebruikgemaakt van de Werkmap.

Cv’s op werk.nl 2014

UWV zet in op kwalitatief goede cv’s op werk.nl. We stimuleren en ondersteunen WW’ers daarom om zo snel mogelijk een goed cv op werk.nl te plaatsen. Eind augustus 2014 hadden 278.900 WW’ers met sollicitatieplicht een cv op werk.nl geplaatst. Dat is 75% van het totale aantal WW’ers.

Cliëntenraden 2014

We betrekken onze cliëntenraden consequent bij het ontwikkelen van nieuw beleid en bij de ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening en producten. Het verantwoordelijk lid van de raad van bestuur bezoekt de raden daarnaast ook om informeel van gedachten te wisselen.

UWV Telefonie 2014

In de eerste 8 maanden van 2014 heeft ons Klanten Contact Centrum (KCC) 4,2 miljoen telefonische klantvragen ontvangen. Dit is aanzienlijk minder dan in de eerste 8 maanden van 2013 (4,9 miljoen).

Probleemsituaties oplossen

Voor klanten die in ernstige problemen dreigen te komen, kent UWV een speciale procedure en speciale klantteams die meldingen met spoed oppakken. De eerste 8 maanden van 2014 hebben deze teams 251 probleemsituaties opgelost.

Overtredingen inspanningsplicht

Uitkeringsgerechtigden met arbeidscapaciteit zijn verplicht zich voldoende in te spannen om werk te vinden. De tabel toont het aantal overtredingen van de inspanningsplicht en de aantallen opgelegde maatregelen in 2013.

Klanttevredenheid

We meten de algehele klanttevredenheid 2 keer per jaar met de Klantgerichtheidmonitor, zowel regionaal als landelijk. De tabel toont de rapportcijfers die uitkeringsgerechtigden en werkgevers ons gaven.