Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Onze klantgroepen

UWV kent verschillende klantgroepen.

 
Werkzoekenden

Burgers kunnen zich bij UWV inschrijven als werkzoekende. Werkzoekenden met een WW-uitkering zijn primair zelf verantwoordelijk voor het vinden van een baan. Mensen met een WW-uitkering krijgen de eerste 3 maanden van hun werkloosheid alleen online ondersteuning. Wie dat echt nodig heeft, komt in aanmerking voor intensievere dienstverlening. Het gaat dan om mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, zoals oudere werkzoekenden, mensen met een arbeidsbeperking en mensen die in de WW terecht komen omdat ze geen recht (meer) hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

 
Mensen met een uitkering

Als werken niet (direct) mogelijk is, zorgen we snel voor een tijdelijk inkomen. Bijna
1,4 miljoen mensen ontvangen een uitkering van UWV.

 
Werkgevers

Werkgevers helpen we bij het vinden van personeel. UWV stimuleert en helpt werkgevers om hun zieke werknemers in dienst te houden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Werkgevers kunnen hiervoor onder meer subsidies en voorzieningen aanvragen. Als een werkgever en diens zieke werknemer er bij het re-integratietraject samen niet uitkomen, kunnen ze UWV vragen om een deskundigenoordeel.

 
Arbeidsmarktprofessionals

Voor arbeidsmarktprofessionals en gemeenten verzorgt UWV actuele arbeidsmarktinformatie en achtergronden over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

 
Gegevensafnemers

Werkgevers dienen hun loonaangiftes in bij de Belastingdienst. Wij verwerken deze gegevens vervolgens in onze Polisadministratie. Daarin staan alle gegevens over lonen, uitkeringen en arbeidsverhoudingen van alle werknemers en uitkeringsgerechtigden in Nederland. Deze gegevens gebruiken we niet alleen zelf, maar leveren we ook aan andere organisaties zoals de Belastingdienst, Gemeentelijke Sociale Diensten, pensioenfondsen, de Sociale Verzekeringsbank en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

 
Dienstenafnemers

Bij de uitvoering van onze wettelijke taken zoeken we in toenemende mate de samenwerking op met andere partijen. Daarnaast biedt UWV aanvullende diensten aan derden. We kunnen gemeenten bijvoorbeeld adviseren over de arbeidsmogelijkheden van hun klanten en bieden competentietests en netwerktrainingen aan voor hun werkzoekenden. Ook kunnen we gemeenten ondersteunen bij het oprichten van een telefonisch contactcentrum of voor hen de telefonische dienstverlening verzorgen. Ook voor andere partijen kunnen we onder bepaalde voorwaarden sociaal-medische (her)beoordelingen verzorgen. Dat doen we bijvoorbeeld voor verzekeraars van eigenrisicodragers en voor rechtbanken bij schuldsaneringstrajecten.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

UWV WERK 3daagse landelijk van start

UWV WERK 3daagse landelijk van start Lees verder