Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Bezwaren afhandelen

In de linkerkolom van de tabel de label op de 3e

 20132012
Ontvangen bezwaren88.69983.528
Waarvan met betrekking tot  
WW30.42731.050
Arbeidsongeschiktheidswetten38.95836.981
Ziektewet19.31415.497
   
Afgehandelde bezwaren84.74485.225
Waarvan met betrekking tot  
WW29.43331.843
Arbeidsongeschiktheidswetten37.83837.554
Ziektewet17.47315.828
 2013
Ontvangen bezwaren88.699
Waarvan met betrekking tot 
WW30.427
Arbeidsongeschiktheidswetten38.958
Ziektewet19.314
  
Afgehandelde bezwaren84.744
Waarvan met betrekking tot 
WW29.433
Arbeidsongeschiktheidswetten37.838
Ziektewet17.473

Wie het niet eens is met een beslissing van UWV, kan een bezwaar indienen. In 2013 werden 88.700 bezwaren ingediend, duidelijk meer dan in 2012 (83.500).

Het aantal ingediende WW-bezwaren is lager doordat we klanten aansporen om bij vragen over uitkeringsbeslissingen telefonisch contact met ons op te nemen. Gebleken is dat een klant die bezwaar maakt, vaak alleen om uitleg vraagt. Het aantal bezwaren over arbeidsongeschiktheids- en Ziektewetuitkeringen nam echter toe. Er zijn vooral meer bezwaren met betrekking tot de Ziektewet ingediend; dit houdt verband met de premiedifferentiatie voor de wet BeZaVa.

In 2013 handelden wij in totaal 84.700 bezwaren af. Dit aantal is vrijwel gelijk aan dat in 2012 (85.200) en lager dan het aantal ingediende bezwaren. Dat komt doordat er in verschillende districten veel nieuwe medewerkers zijn aangenomen die eerst opgeleid moesten worden. Doel is dat in 2014 het aantal afgehandelde bezwaren in verhouding tot het aantal ingediende bezwaren weer toeneemt.

We zetten het aantal ingediende bezwaren over uitkeringsbeslissingen af tegen het aantal genomen voor bezwaar vatbare beslissingen. De uitkomst daarvan geeft de bezwaarintensiteit weer. In 2013 was de bezwaarintensiteit 2,8% (in 2012: 2,9%). Hiermee voldoen we aan de norm van 3%.

In 2013 zijn 2 klantgerichtheidmetingen gehouden. De klanten gaven gemiddeld een 6,6 (2012 gemiddeld een 6,5). Hiermee voldoen we aan onze doelstelling dat deze score maximaal 1 punt onder de totale UWV-klanttevredenheidscore mag liggen (de UWV-score is een 6,9). Bij beide metingen nam het aantal tevreden klanten met 7% toe.

In 2013 zijn bij UWV 36 mediations gestart. Daarbij proberen UWV en de klant hun geschil gezamenlijk op te lossen met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar, de mediator. Hiervan zijn er inmiddels 28 afgesloten, 23 met een (bindende) overeenkomst en 5 zonder overeenkomst. Mediation wordt ook ingezet bij personele conflicten binnen UWV, in 2013 startten intern 28 mediations.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Uitkeringen

Uitkeringen

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. Ruim 1,4 miljoen mensen ontvangen gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. De tabel toont de volumeontwikkelingen van de belangrijkste wetten die UWV uitvoert.

Lees verder