Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 23 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

In het sociaal akkoord is afgesproken is dat werkgevers zich inspannen om tussen 2014 en 2026 structureel 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze zogenoemde banenafspraak is vastgelegd in het wetsvoorstel Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

Verzuimbegeleiding 2014

Voor zieke mensen zonder werkgever, zoals zieke werklozen en zieke uitzendkrachten, vervult UWV de rol van arbodienst. Voor de 2 vangnetcategorieën met het hoogste WIA-risico boeken we nog steeds goede resultaten.

Pilot Breinwerk (verbeteren verzuimbegeleiding zieke vangnetters met psychische klachten)

Om de kwaliteit van de verzuimbegeleiding van zieke vangnetters met psychische klachten te verbeteren zijn we in januari 2014 in Hengelo, Den Bosch en Rotterdam gestart met de pilot Breinwerk.

Taskforce Wajong Werkt 2014

Het programma Wajong Werkt wil het werkgevers gemakkelijk maken om een Wajonger te vinden, aan te nemen en in dienst te houden. Nu heeft slechts een kleine 5% van de bedrijven een Wajonger in dienst, terwijl 40% aangeeft dit te overwegen.

Partnership UWV en Feyenoord in Jobscorer 2014

UWV en de Stichting Feyenoord Foundation werken sinds 2012 samen in het innovatieve en succesvolle Wajong-project Jobscorer. Met het oog op de komst van de Participatiewet zijn de Stichting Feyenoord Foundation en UWV dit jaar in gesprek gegaan met de gemeente Rotterdam.

Dutch Career Cup 2014

De Dutch Career Cup is een initiatief om samen met 22 clubs uit het betaald voetbal en het amateurvoetbal honderden Wajongers via het voetbal naar een baan te begeleiden. In totaal zijn nu 221 plaatsingen gerealiseerd. Het convenant is verlengd tot 1 mei 2015.

50-plussers aan de slag 2014 

We intensiveren onze inspanningen om werkzoekenden van 50 jaar en ouder aan werk te helpen. In de eerste 8 maanden van 2014 vonden 35.500 WW’ers van 55 jaar en ouder mede dankzij onze inspanningen een baan.

Werk vinden na de eerstejaars Ziektewet-beoordeling

Mensen van wie de uitkering na de eerstejaars Ziektewet-beoordeling beëindigd wordt, komen mogelijk in aanmerking voor een WW-uitkering. Omdat de standaard online dienstverlening voor hen wellicht niet voldoende is, krijgen zij standaard een startgesprek met een adviseur werk.

Fit 4 Work 2014

Fit 4 Work is een experiment van UWV en 5 gemeenten met een vernieuwde re-integratieaanpak voor werkzoekenden met belemmeringen op (psycho-)sociaal gebied en een matige tot slechte gezondheidsbeleving. Hun kansen om zelfstandig werk te vinden blijken zeer klein te zijn.

Resultaten ingekochte re-integratiemiddelen 2014

In de eerste 8 maanden van 2014 zijn voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering in totaal 3.550 re-integratietrajecten en diensten succesvol afgesloten met een baan.