Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 17 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Verzuimbegeleiding 2014

Voor zieke mensen zonder werkgever, zoals zieke werklozen en zieke uitzendkrachten, vervult UWV de rol van arbodienst. Voor de 2 vangnetcategorieën met het hoogste WIA-risico boeken we nog steeds goede resultaten.

Pilot Breinwerk (verbeteren verzuimbegeleiding zieke vangnetters met psychische klachten)

Om de kwaliteit van de verzuimbegeleiding van zieke vangnetters met psychische klachten te verbeteren zijn we in januari 2014 in Hengelo, Den Bosch en Rotterdam gestart met de pilot Breinwerk.

Werk vinden na de eerstejaars Ziektewet-beoordeling

Mensen van wie de uitkering na de eerstejaars Ziektewet-beoordeling beëindigd wordt, komen mogelijk in aanmerking voor een WW-uitkering. Omdat de standaard online dienstverlening voor hen wellicht niet voldoende is, krijgen zij standaard een startgesprek met een adviseur werk.

Ontwikkeling toekenningen Ziektewet

In 2013 zijn 19% minder Ziektewetuitkeringen toegekend dan in 2012: 210.600 tegenover 260.400 in 2012. De tabel toont de ontwikkeling sinds 2003.

Uitkeringen

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. Ruim 1,4 miljoen mensen ontvangen gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. De tabel toont de volumeontwikkelingen van de belangrijkste wetten die UWV uitvoert.

Tijdige betaling

We willen een klant die tijdig een uitkering heeft aangevraagd ook op tijd uitbetalen. De tabel laat de tijdigheid zien van de eerste betalingen voor WW, Ziektewet, WIA en Wajong.

Voorkomen van instroom in de WIA

Voor mensen met een Ziektewetuitkering, de zogeheten vangnetters, vervult UWV de rol van arbodienst. De tabel toont de resultaten op het gebied van preventie: het voorkomen dat mensen vanuit ziekte doorstromen naar de WIA.

Uitstroom uit de Ziektewet

In 2013 is 89,4% van de vangnetters binnen 104 weken hersteld. De tabel toont het aandeel van de verschillende vangnetcategorieën binnen de uitstroom uit de Ziektewet.

Uitstroom naar werk van mensen met een arbeidsbeperking

In 2013 vonden, ondanks de economische crisis, 11.000 mensen met een arbeidsbeperking een baan. De tabel toont om hoeveel Wajongers en overige arbeidsbeperkten het ging.

Ontwikkeling toekenningen Ziektewet 2014

In de eerste 8 maanden van 2014 zijn 6% minder Ziektewetuitkeringen toegekend dan in dezelfde periode van 2013: 131.300 tegenover 139.700. De tabel toont de ontwikkeling sinds 2003.