Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 17 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Online dienstverlening voor uitkeringsgerechtigden 2014

Aan klanten met een uitkering stellen we steeds meer digitale diensten ter beschikking; we gaan steeds minder informatie op papier verstrekken. In de eerste 8 maanden van 2014 trok uwv.nl meer dan 25 miljoen bezoeken.

Taskforce Wajong Werkt 2014

Het programma Wajong Werkt wil het werkgevers gemakkelijk maken om een Wajonger te vinden, aan te nemen en in dienst te houden. Nu heeft slechts een kleine 5% van de bedrijven een Wajonger in dienst, terwijl 40% aangeeft dit te overwegen.

50-plussers aan de slag 2014 

We intensiveren onze inspanningen om werkzoekenden van 50 jaar en ouder aan werk te helpen. In de eerste 8 maanden van 2014 vonden 35.500 WW’ers van 55 jaar en ouder mede dankzij onze inspanningen een baan.

Fit 4 Work 2014

Fit 4 Work is een experiment van UWV en 5 gemeenten met een vernieuwde re-integratieaanpak voor werkzoekenden met belemmeringen op (psycho-)sociaal gebied en een matige tot slechte gezondheidsbeleving. Hun kansen om zelfstandig werk te vinden blijken zeer klein te zijn.

Cv’s op werk.nl 2014

UWV zet in op kwalitatief goede cv’s op werk.nl. We stimuleren en ondersteunen WW’ers daarom om zo snel mogelijk een goed cv op werk.nl te plaatsen. Eind augustus 2014 hadden 278.900 WW’ers met sollicitatieplicht een cv op werk.nl geplaatst. Dat is 75% van het totale aantal WW’ers.

Cliëntenraden 2014

We betrekken onze cliëntenraden consequent bij het ontwikkelen van nieuw beleid en bij de ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening en producten. Het verantwoordelijk lid van de raad van bestuur bezoekt de raden daarnaast ook om informeel van gedachten te wisselen.

UWV Telefonie 2014

In de eerste 8 maanden van 2014 heeft ons Klanten Contact Centrum (KCC) 4,2 miljoen telefonische klantvragen ontvangen. Dit is aanzienlijk minder dan in de eerste 8 maanden van 2013 (4,9 miljoen).

Probleemsituaties oplossen

Voor klanten die in ernstige problemen dreigen te komen, kent UWV een speciale procedure en speciale klantteams die meldingen met spoed oppakken. De eerste 8 maanden van 2014 hebben deze teams 251 probleemsituaties opgelost.

Schuldhulpverleningsteam

Sinds februari 2014 loopt er bij Klantencontact in Goes een pilot met een speciaal schuldhulpverleningsteam, dat per week tegen de 60 gevallen behandelt.

Integrale activering Wajong

Tussen 2015 en 2019 gaan we de re-integratie intensiveren van mensen die onder de oude Wajong (oWajong) vallen en die kunnen werken. We onderscheiden daarbij 2 fases: vóór de start van de herindeling en na de start van de herindeling.