Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 48 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Wsw-indicatiestelling 2014

In de eerste 8 maanden van 2014 hebben we 15.600 aanvragen behandeld van mensen die in aanmerking willen komen voor een baan in de Sociale Werkvoorziening.

Taskforce Wajong Werkt 2014

Het programma Wajong Werkt wil het werkgevers gemakkelijk maken om een Wajonger te vinden, aan te nemen en in dienst te houden. Nu heeft slechts een kleine 5% van de bedrijven een Wajonger in dienst, terwijl 40% aangeeft dit te overwegen.

50-plussers aan de slag 2014 

We intensiveren onze inspanningen om werkzoekenden van 50 jaar en ouder aan werk te helpen. In de eerste 8 maanden van 2014 vonden 35.500 WW’ers van 55 jaar en ouder mede dankzij onze inspanningen een baan.

Scholingsvoucher en plaatsingsfee

In overleg met sociale partners hebben we de scholingsvoucher ontwikkeld, een subsidie waarmee 50-plussers hun kans op werk kunnen vergroten. De plaatsingsfee is een subsidie voor private intermediairs, zoals uitzendbureaus en re-integratiebureaus, die 50-plussers aan het werk helpen.

Aanpak jeugdwerkloosheid 2014

UWV sluit convenanten af met grote werkgevers en sectoren over de vervulling van hun vacatures. UWV en SterkTeam, de taskforce voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid, hebben afspraken gemaakt over het benutten van deze convenanten om de kansen op werk voor jongeren te vergroten.

Ondersteunen over de grens

UWV coördineert in Nederland de dienstverlening van het internationale netwerk EURES (EURopean Employment Services). EURES richt zich met name op het vervullen van vacatures waarvoor de Nederlandse en/of Europese werkgever in eigen land geen geschikte kandidaten kan vinden.

Servicepunt Kunst & Cultuur 2014

UWV heeft in samenwerking met de Federatie Werkgeversverenigingen in de Cultuur en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een aantal Servicepunten Kunst & Cultuur opgericht. Het project loopt tot eind 2014.

Techniekpact 2014

Doel van het Techniekpact is om in 2020 in totaal 90.000 mensen extra in de techniek aan het werk te hebben. Het pact en de eind vorig jaar afgesloten cao Metaal en Techniek en cao Metalektro hebben gezorgd voor een nieuwe impuls.

Leerwerkloketten 2014

De leerwerkloketten zijn een belangrijke partner op het terrein van leren en werken, met name voor de toeleiding van werkzoekenden naar beroepsbegeleidende leerwegplekken (BBL) en voor de werving van stageplekken.

Online dienstverlening aan werkzoekenden 2014

Omdat er minder mogelijkheden zijn voor persoonlijke coaching, bouwen we in hoog tempo digitale dienstverlening op, met name voor werkzoekenden. Van onze online trainingen en webinars wordt goed gebruiktgemaakt.