Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 30 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Online dienstverlening aan werkgevers 2014

Werkgevers kunnen meer en meer gebruikmaken van onze online dienstverlening. Veel meldingen kunnen ze online doen en veel formulieren zijn al online beschikbaar. We hebben ook een LinkedIn-groep voor en door werkgevers.

Loonsancties 2014

Wanneer een werkgever zich onvoldoende inspant om zijn zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te laten gaan, legt UWV een loonsanctie op en moet de werkgever het loon langer doorbetalen.

Tewerkstellingsvergunningen en –adviezen 2014

In de eerste 8 maanden van 2014 toetsten we 4.500 aanvragen van werkgevers voor een tewerkstellingsvergunning getoetst. Sinds 1 april 2014 ontvingen we van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 1.300 verzoeken om advies voor een gecombineerde tewerkstellings- en verblijfsvergunning.

Interne jobcoach 2014

Ook in 2014 kunnen werkgevers gebruikmaken van de regeling ‘Interne Jobcoach’. Daarbij kiest de werkgever voor jobcoaching in eigen beheer, uitbesteding aan een externe jobcoachorganisatie of een combinatie van beide mogelijkheden.

Scholingsvoucher en plaatsingsfee

In overleg met sociale partners hebben we de scholingsvoucher ontwikkeld, een subsidie waarmee 50-plussers hun kans op werk kunnen vergroten. De plaatsingsfee is een subsidie voor private intermediairs, zoals uitzendbureaus en re-integratiebureaus, die 50-plussers aan het werk helpen.

Ondersteunen over de grens

UWV coördineert in Nederland de dienstverlening van het internationale netwerk EURES (EURopean Employment Services). EURES richt zich met name op het vervullen van vacatures waarvoor de Nederlandse en/of Europese werkgever in eigen land geen geschikte kandidaten kan vinden.

Leerwerkloketten 2014

De leerwerkloketten zijn een belangrijke partner op het terrein van leren en werken, met name voor de toeleiding van werkzoekenden naar beroepsbegeleidende leerwegplekken (BBL) en voor de werving van stageplekken.

Verbeteren werk.nl 2014

We werken continu aan de verbetering van de stabiliteit en performance van onze online dienstverlening. Periodiek voeren wij daarvoor onderhoudswerkzaamheden uit. Daarnaast blijven we werken aan het verbeteren van de functionaliteit en het gebruiksgemak van de site.

Dienstverlening aan werkgevers met gemeenten 2014

Werkgevers zijn voor zowel UWV als gemeenten een belangrijke partner. Zij zorgen immers voor de nodige banen. We geven samen met het merendeel van de centrumgemeenten invulling aan de dienstverlening voor werkgevers.

Werkgeversservicepunten 2014

In de eerste 8 maanden van 2014 zijn via de Werkgeversservicepunten 13 landelijke en 133 regionale convenanten afgesloten met werkgevers die langdurig werklozen en Wajongers een kans willen geven.