Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 10 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Aansluiting Burgerzaken van gemeenten op Suwinet

Sinds 1 juli 2013 mag UWV adresgegevens aan gemeenten verstrekken voor de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Afdelingen Burgerzaken van gemeenten kunnen via Suwinet-Inkijk individuele gegevens op BSN-niveau inzien.

Steeds meer gebruik gegevens polisadministratie 2014

In onze polisadministratie zijn 18,5 miljoen inkomstenverhoudingen geregistreerd van 12,5 miljoen mensen. We gebruiken de gegevens om uitkeringen vast te stellen en leveren ze ook aan andere partijen. De Belastingdienst gebruikt de gegevens bijvoorbeeld voor de vooraf ingevulde aangifteformulieren voor de loonbelasting.

DUO aangesloten

Sinds eind maart 2014 is de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) aangesloten op SUWI-net om gegevens te kunnen raadplegen die UWV beschikbaar stelt.

Belangrijkste gegevensafnemers

UWV levert uit de polisadministratie en uit andere UWV-bronsystemen ook gegevens aan derden. De tabel toont welke organisaties de grootste gegevensafnemers waren.

Gegevensleveringen uit de polisadministratie 2014

UWV levert uit de polisadministratie ook gegevens aan derden. De tabel laat zien dat in de eerste 8 maanden van 2014 de meeste gegevensleveringen geautomatiseerd gebeuren.

Aantal Suwinet-bevragingen 2014

De tabel geeft weer hoe vaak overheidsorganisaties via de applicatie Suwinet-Inkijk persoonsgegevens van burgers in onze polisadministratie hebben ingezien.

Belangrijkste gegevensafnemers 2014

UWV levert uit de polisadministratie en uit andere UWV-bronsystemen ook gegevens aan derden. De tabel toont welke organisaties de grootste afnemers waren.

Onze klantgroepen

UWV kent verschillende klantgroepen: mensen die zich bij UWV hebben ingeschreven als werkzoekende, mensen die een uitkering van UWV ontvangen, werkgevers, arbeidsmarktprofessionals, gegevensafnemers en dienstenafnemers.

Steeds meer gebruik gegevens polisadministratie

In onze polisadministratie zijn bijna 21 miljoen inkomstenverhoudingen geregistreerd van 12,5 miljoen mensen. We gebruiken de gegevens om uitkeringen vast te stellen en leveren ze ook aan andere partijen. We leveren ook gegevens uit andere UWV-bronsystemen.

Aansluiting Burgerzaken van gemeenten op Suwinet

Sinds 1 juli 2013 mag UWV adresgegevens aan gemeenten verstrekken ten behoeve van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Deze gegevens zijn afkomstig uit de loonaangifte en kunnen van belang zijn voor de uitvoeringsprocessen van Burgerzaken.