Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 13 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Cliëntenraden 2014

We betrekken onze cliëntenraden consequent bij het ontwikkelen van nieuw beleid en bij de ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening en producten. Het verantwoordelijk lid van de raad van bestuur bezoekt de raden daarnaast ook om informeel van gedachten te wisselen.

UWV Telefonie 2014

In de eerste 8 maanden van 2014 heeft ons Klanten Contact Centrum (KCC) 4,2 miljoen telefonische klantvragen ontvangen. Dit is aanzienlijk minder dan in de eerste 8 maanden van 2013 (4,9 miljoen).

Risicobeheersing 2014

Risicobeheersing is een integraal onderdeel van onze managementcyclus. Hieronder geven we aan wat de belangrijkste risico’s zijn in relatie tot het UWV jaarplan 2014.

Klanttevredenheid

We meten de algehele klanttevredenheid 2 keer per jaar met de Klantgerichtheidmonitor, zowel regionaal als landelijk. De tabel toont de rapportcijfers die uitkeringsgerechtigden en werkgevers ons gaven.

Aantal ontvangen klachten

In 2013 ontvingen we 8.471 klachten, ongeveer evenveel als in 2012. De tabel laat de aantallen ontvangen klachten zien sinds 2005.

Aantal afgehandelde klachten

In 2013 hebben we 8.496 klachten afgehandeld. De tabel toont met welk resultaat dat gebeurde.

Klachtsoorten

In 2013 ontvingen we 8.471 klachten. De tabel laat zien waar de klachten over handelden.

Klanttevredenheid 2014

We meten de klanttevredenheid 2 keer per jaar met de Klantgerichtheidsmonitor, zowel regionaal al landelijk. De tabel toont de rapportcijfers die uitkeringsgerechtigden, werkzoekenden en werkgevers ons gaven in de eerste monitor van 2014.

Aantal ontvangen klachten 2014

In de eerste 8 maanden van 2014 ontvingen we 5.794 klachten, ongeveer even veel als in de eerste 8 maanden van 2013. De tabel laat de aantallen ontvangen klachten sinds 2005 zien.

Aantal afgehandelde klachten 2014

In de eerste 8 maanden van 2014 hebben we 5.949 klachten afgehandeld. De tabel toont het resultaat hiervan.