Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 31 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Intensiveren handhavingsactiviteiten 2014

Handhaving is een speerpunt van het kabinet. Om te kunnen besparen op onterechte uitkeringslasten hebben we bij het ministerie van SZW voorstellen ingediend om onze handhavingsactiviteiten verder te intensiveren.

Preventieve handhaving

We willen voorkomen dat mensen onbedoeld, door onduidelijkheid, de regels overtreden. Daarom leggen we zorgvuldig uit wat die regels zijn en wat we van burgers verlangen. Met risicoanalyses onderzoeken we welke klanten relatief meer geneigd zijn om de regels te overtreden.

Internationale controles

Wie een uitkering ontvangt, heeft plichten. We controleren ook bij mensen die een uitkering ontvangen en in het buitenland wonen of zij de regels nakomen.

Overige handhavingsonderzoeken

In de eerste 8 maanden van 2014 hebben we onderzoek gedaan naar de aanvragen van WW-faillissementsuitkeringen en naar de rechtmatigheid van toeslagen voor alleenstaanden. Ook hebben we verblijfscontroles uitgevoerd bij arbeidsmigranten.

Handhaving en het sociaal–medisch beroepsgeheim

Wanneer onze verzekeringsartsen een redelijk vermoeden van fraude hebben, staat de wet niet toe de noodzakelijke gegevens te verstrekken, ook niet aan een UWV-functionaris. Er wordt gewerkt aan een wetswijziging om dat wel mogelijk te maken.

Loonsancties 2014

Wanneer een werkgever zich onvoldoende inspant om zijn zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te laten gaan, legt UWV een loonsanctie op en moet de werkgever het loon langer doorbetalen.

Fraudes met medische diagnoses 2014

Vanwege mogelijk georganiseerde fraude en vervalste diagnoses heeft UWV 131 toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen herbeoordeeld. Het Openbaar Ministerie en de Inspectie SZW hebben UWV gevraagd om nu nog een aanvullende lijst met 15 dossiers te beoordelen.

Valse verklaringen door psychiaters 2014

In 2011 is geconstateerd dat op basis van valse verklaringen van psychiaters ten onrechte arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zijn toegekend. Op basis hiervan hebben we toen 196 klanten herbeoordeeld. Er lopen nog steeds beroepszaken tegen de nieuwe uitkeringsbeschikkingen.

Mogelijke fraude bij aanvraag arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

Bij een aantal onderzoeken door de inspectie SZW is het vermoeden gerezen dat er mogelijk fraude is gepleegd bij de aanvraag van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Met toestemming van het Openbaar Ministerie hebben we nader onderzoek ingesteld.

Gebruik Werkmap 2014

Iedereen die zich bij UWV inschrijft als werkzoekende krijgt een persoonlijke, met DigiD beveiligde Werkmap op werk.nl. 75,2% van de WW’ers gebruikt de Werkmap regelmatig; 92,6% heeft gedurende de WW-periode minimaal 1 keer gebruikgemaakt van de Werkmap.