Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 38 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Sociaal-medische beoordelingen 2014

In de eerste 8 maanden van 2014 hebben onze verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen 53.900 mensen beoordeeld die een beroep deden op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daarnaast hebben zij 23.100 mensen herbeoordeeld en 20.900 eerstejaars Ziektewet-beoordelingen uitgevoerd.

Eerstejaars Ziektewet-beoordelingen 2014

Sinds november 2013 worden alle mensen met een Ziektewet-uitkering na 44 weken ziekte beoordeeld. In de eerste 8 maanden van 2014 hebben we 20.900 van deze eerstejaars Ziektewet-beoordelingen afgerond.

Herbeoordelingen voor verzekeraars 2014

In 2013 hebben UWV en het Verbond van Verzekeraars een convenant afgesloten op basis waarvan verzekeraars onder bepaalde voorwaarden een herbeoordeling kunnen aanvragen bij UWV. Ongeveer de helft van deze herbeoordelingen leidt tot een andere indeling in de WIA.

Herbeoordelingen van mensen in schuldhulpverleningstraject 2014

UWV beoordeelt sinds eind 2013 het arbeidsvermogen ven mensen in een schuldsaneringstraject. In de eerste 8 maanden van 2014 zijn 52 verzoeken binnengekomen en 43 verzoeken afgehandeld.

Wsw-indicatiestelling 2014

In de eerste 8 maanden van 2014 hebben we 15.600 aanvragen behandeld van mensen die in aanmerking willen komen voor een baan in de Sociale Werkvoorziening.

KCVG 2014

Het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) zet met name in op continuering van het onderzoeksprogramma, kortlopende projecten op veranderende wetgeving (Participatiewet), intensivering van de samenwerking in academische werkplaatsen, onderwijs en valorisatie van kennis.

AKC

Het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum (AKC) verzamelt, ontwikkelt, verspreidt en evalueert onderbouwde wetenschappelijke kennis en stimuleert het gebruik daarvan door arbeidsdeskundigen. Speerpunt in 2014 is de samenwerking met andere kennisinstituten.

Handhaving en het sociaal–medisch beroepsgeheim

Wanneer onze verzekeringsartsen een redelijk vermoeden van fraude hebben, staat de wet niet toe de noodzakelijke gegevens te verstrekken, ook niet aan een UWV-functionaris. Er wordt gewerkt aan een wetswijziging om dat wel mogelijk te maken.

Loonsancties 2014

Wanneer een werkgever zich onvoldoende inspant om zijn zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te laten gaan, legt UWV een loonsanctie op en moet de werkgever het loon langer doorbetalen.

Fraudes met medische diagnoses 2014

Vanwege mogelijk georganiseerde fraude en vervalste diagnoses heeft UWV 131 toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen herbeoordeeld. Het Openbaar Ministerie en de Inspectie SZW hebben UWV gevraagd om nu nog een aanvullende lijst met 15 dossiers te beoordelen.