Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 77 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

In het sociaal akkoord is afgesproken is dat werkgevers zich inspannen om tussen 2014 en 2026 structureel 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze zogenoemde banenafspraak is vastgelegd in het wetsvoorstel Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

Verzuimbegeleiding 2014

Voor zieke mensen zonder werkgever, zoals zieke werklozen en zieke uitzendkrachten, vervult UWV de rol van arbodienst. Voor de 2 vangnetcategorieën met het hoogste WIA-risico boeken we nog steeds goede resultaten.

Pilot Breinwerk (verbeteren verzuimbegeleiding zieke vangnetters met psychische klachten)

Om de kwaliteit van de verzuimbegeleiding van zieke vangnetters met psychische klachten te verbeteren zijn we in januari 2014 in Hengelo, Den Bosch en Rotterdam gestart met de pilot Breinwerk.

Loonsancties 2014

Wanneer een werkgever zich onvoldoende inspant om zijn zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te laten gaan, legt UWV een loonsanctie op en moet de werkgever het loon langer doorbetalen.

Tewerkstellingsvergunningen en –adviezen 2014

In de eerste 8 maanden van 2014 toetsten we 4.500 aanvragen van werkgevers voor een tewerkstellingsvergunning getoetst. Sinds 1 april 2014 ontvingen we van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 1.300 verzoeken om advies voor een gecombineerde tewerkstellings- en verblijfsvergunning.

Taskforce Wajong Werkt 2014

Het programma Wajong Werkt wil het werkgevers gemakkelijk maken om een Wajonger te vinden, aan te nemen en in dienst te houden. Nu heeft slechts een kleine 5% van de bedrijven een Wajonger in dienst, terwijl 40% aangeeft dit te overwegen.

Partnership UWV en Feyenoord in Jobscorer 2014

UWV en de Stichting Feyenoord Foundation werken sinds 2012 samen in het innovatieve en succesvolle Wajong-project Jobscorer. Met het oog op de komst van de Participatiewet zijn de Stichting Feyenoord Foundation en UWV dit jaar in gesprek gegaan met de gemeente Rotterdam.

TOP600-project 2014

UWV werkt sinds 2013 intensief samen met de gemeente Amsterdam bij de aanpak van de top 600 van criminele jongeren. Alle betrokken partijen vinden de aanpak succesvol. Andere gemeenten hebben belangstelling getoond voor de in Amsterdam ontwikkelde werkwijze.

Interne jobcoach 2014

Ook in 2014 kunnen werkgevers gebruikmaken van de regeling ‘Interne Jobcoach’. Daarbij kiest de werkgever voor jobcoaching in eigen beheer, uitbesteding aan een externe jobcoachorganisatie of een combinatie van beide mogelijkheden.

Dutch Career Cup 2014

De Dutch Career Cup is een initiatief om samen met 22 clubs uit het betaald voetbal en het amateurvoetbal honderden Wajongers via het voetbal naar een baan te begeleiden. In totaal zijn nu 221 plaatsingen gerealiseerd. Het convenant is verlengd tot 1 mei 2015.