Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 22 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Aansluiting Burgerzaken van gemeenten op Suwinet

Sinds 1 juli 2013 mag UWV adresgegevens aan gemeenten verstrekken voor de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Afdelingen Burgerzaken van gemeenten kunnen via Suwinet-Inkijk individuele gegevens op BSN-niveau inzien.

De loonaangifteketen

De loonaangifteketen is het samenwerkingsverband van UWV en Belastingdienst op het terrein van de heffing van belasting en premies en het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens rond de arbeidsverhouding van werknemers, uitkeringsgerechtigden en pensioenontvangers.

Naar een robuustere loonaangifteketen

Sinds het bereiken van de fase van de stabiele loonaangifteketen in 2010 werken we samen met de Belastingdienst aan een robuustere keten. De loonaangifteketen moet daarmee wijzigingsbestendiger, flexibeler en eenvoudiger worden.

Eindadvies programma verbetering

Om de keten van premievaststelling toekomstvast, bestuurbaar en voorspelbaar te maken, zijn via het Programma Verbeteren Premievaststelling diverse verbetermaatregelen gerealiseerd.

Steeds meer gebruik gegevens polisadministratie 2014

In onze polisadministratie zijn 18,5 miljoen inkomstenverhoudingen geregistreerd van 12,5 miljoen mensen. We gebruiken de gegevens om uitkeringen vast te stellen en leveren ze ook aan andere partijen. De Belastingdienst gebruikt de gegevens bijvoorbeeld voor de vooraf ingevulde aangifteformulieren voor de loonbelasting.

DUO aangesloten

Sinds eind maart 2014 is de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) aangesloten op SUWI-net om gegevens te kunnen raadplegen die UWV beschikbaar stelt.

Gegevensleveringen uit de polisadministratie

UWV levert uit de polisadministratie ook gegevens aan derden. De tabel laat zien dat in 2013 verreweg de meeste gegevensleveringen geautomatiseerd gebeuren.

Inkomstenverhoudingen in de polisadministratie

In onze polisadministratie staan bijna 21 miljoen inkomstenverhoudingen geregistreerd van 12,5 miljoen burgers. De tabel geeft weer om hoeveel lonen, uitkeringen en pensioenen het gaat.

Aantal SuwinNet-bevragingen

De tabel geeft weer hoeveel keer overheidsorganisaties via de applicatie Suwinet-Inkijk persoonsgegevens van burgers in onze polisadministratie hebben ingezien.

Belangrijkste gegevensafnemers

UWV levert uit de polisadministratie en uit andere UWV-bronsystemen ook gegevens aan derden. De tabel toont welke organisaties de grootste gegevensafnemers waren.