Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Financiële rechtmatigheid in 2013

WetUitgekeerd bedragFinanciële fouten Onzekerheden
 verslagjaar 2013verslagjaar 2013verslagjaar 2012verslagjaar 2013verslagjaar 2012
 x € 1 miljoen    
Wajong2.2850,20,10,00,0
WAO5.3350,00,10,00,0
WAZ2060,00,10,20,0
Wazo1.0481,41,20,00,0
WIA2.8480,20,30,00,4
WW6.2211,81,70,00,2
ZW1.6482,72,30,00,0
TW4231,72,60,00,0
BIA20,00,00,00,0
IOW113,70,00,00,0
Totaal20.0280,90,90,00,1

Alle handelingen van UWV moeten rechtmatig zijn, in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. In het kader van de rechtmatigheid worden alle afwijkingen gekwantificeerd en afzonderlijk gewogen en weergegeven. We maken daarbij onderscheid tussen financiële fouten en onzekerheden. Bij een financiële fout kunnen we vaststellen wat de fout en is en wat het financiële gevolg is. Bij een onzekerheid hebben we onvoldoende controlemiddelen om vast te stellen of iets goed of fout is.

Het percentage financiële fouten in de uitkeringslasten van verslagjaar 2013 bedraagt 0,9%. Dit is het gewogen UWV-percentage over alle wetten en is gelijk aan het cijfer over 2012. De onrechtmatigheid aan inkopen bedraagt 0,2%. Daarmee komt de totale UWV-brede rechtmatigheid uit op 98,9%, vrijwel de afgesproken norm van 99%.

In de tabel zijn de percentages financiële fouten en onzekerheden voor de verschillende wetten weergegeven. Toelichting op de tabel:

  • Bij de arbeidsongeschiktheidwetten, uitgezonderd de Wajong, daalt het percentage financiële fouten ten opzichte van 2012. Ook het foutpercentage TW daalt.
  • Bij de WW, ZW, Wazo en IOW stijgt het foutpercentage. De stijging bij de IOW heeft gezien de geringe financiële omvang van deze wet geen invloed op het UWV-cijfer. De stijging bij de WW wordt veroorzaakt door een toename van het aantal dagloonfouten. Ook bij de Wazo en de Ziektewet is het aandeel dagloonfouten iets hoger dan in 2012.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen