Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Uitstroom naar werk van mensen met een arbeidsbeperking 2014

 20142013
 t/m aug.t/m aug.
Aantal aan werk geholpen mensen met een arbeidsbeperking8.6007.700
Mensen met recht op Wajonguitkering (excl. plaatsingen met behoud van arbeid)5.300*4.600
Mensen met recht op overige arbeidsongeschiktheidsuitkeringen3.3003.100
Mensen met recht op WAO-/WAZ- uitkering400500
Mensen met recht op WIA-uitkering1.5001.800
Mensen met recht op Ziektewetuitkering**1.400**800
 2014
 t/m aug.
Aantal aan werk geholpen mensen met een arbeidsbeperking8.600
Mensen met recht op Wajonguitkering (excl. plaatsingen met behoud van arbeid)5.300
Mensen met recht op overige arbeids- ongeschiktheidsuitkeringen3.300
Mensen met recht op WAO-/WAZ- uitkering400
Mensen met recht op WIA-uitkering1.500
Mensen met recht op Ziektewetuitkering**1.400

*   De cijfers over het aantal Wajong-plaatsingen in 2013 zijn gecorrigeerd. Het betreft een rekenkundige aanpassing.
**  Voor de Ziektewet telden we uitsluitend de mensen die na een re-integratietraject aan het werk zijn gekomen.

De economische crisis maakt het voor mensen met een arbeidsbeperking extra moeilijk om een baan te vinden. In de eerste 8 maanden van 2014 vonden 8.600 van hen, mede dankzij onze dienstverlening, een baan. Onder hen waren 5.300 Wajongers. We liggen hiermee op schema wat onze doelstelling betreft om in 2014 minimaal 6.500 Wajongers te plaatsen. In 2014 is voor 7.800 van de 54.000 werkende Wajongers loondispensatie ingezet.

Voor de WGA-klanten met arbeidsmogelijkheden staat werken in reguliere arbeid voorop. In de eerste 8 maanden van 2014 hebben we voor 7.300 klanten werkplannen opgesteld. Daarin zijn de afspraken vastgelegd om het doel van werken in reguliere arbeid te bereiken. 1.500 WGA-klanten vonden in de eerste 8 maanden van 2014 een baan.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Plaatsingspercentage AG 2014

Plaatsingspercentage AG 2014

Met het plaatsingspercentage AG meten we het aantal plaatsingen van mensen met een arbeidsbeperking in werk ten opzichte van het aantal gestarte re-integratietrajecten in een kalenderjaar. De tabel toont het slagingspercentage voor trajecten die gestart zijn sinds 2011.

Lees verder

UWV biedt podium aan kunstenaars met arbeidsbeperking

UWV biedt podium aan kunstenaars met arbeidsbeperking Lees verder