Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 27 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Volumeontwikkelingen 2014

Eind augustus 2014 ontvingen in totaal circa 1,4 miljoen mensen een uitkering van UWV. Het ging om 443.300 WW’ers en ongeveer 980.000 mensen een arbeidsongeschiktheids-, Ziektewet- of Wazo-uitkering.

50-plussers aan de slag 2014 

We intensiveren onze inspanningen om werkzoekenden van 50 jaar en ouder aan werk te helpen. In de eerste 8 maanden van 2014 vonden 35.500 WW’ers van 55 jaar en ouder mede dankzij onze inspanningen een baan.

Cv’s op werk.nl 2014

UWV zet in op kwalitatief goede cv’s op werk.nl. We stimuleren en ondersteunen WW’ers daarom om zo snel mogelijk een goed cv op werk.nl te plaatsen. Eind augustus 2014 hadden 278.900 WW’ers met sollicitatieplicht een cv op werk.nl geplaatst. Dat is 75% van het totale aantal WW’ers.

Mobiliteitscentrum Aldel

Eind 2013 ging aluminiumfabriek Aldel in Delfzijl failliet. Er is een tijdelijk mobiliteitscentrum ingericht om de ex-medewerkers van Aldel en toeleveranciers te ondersteunen bij het vinden van ander werk.

Wet werk en zekerheid

De Wet werk en zekerheid (WWZ) omvat maatregelen om het flexrecht, het ontslagrecht en de huidige WW te moderniseren. Om de wettelijke wijzigingen te kunnen implementeren zijn grote systeemaanpassingen nodig.

Project Wijzigen oude WW

Het project Wijzigen Oude WW (WOWW) zorgt ervoor dat UWV vanaf 1 juli 2015 voor nieuwe klanten de gewijzigde WW kan uitvoeren. Het project bereidt ook de invoering voor van de duurverkorting van de WW en de wijzigingen in de Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW).

Project Wijzigen ontslagstelsel en passende arbeid

Het project Wijziging Ontslagstelsel en Passende Arbeid (WOPA) zorgt ervoor dat UWV de wijzigingen in het ontslagstelsel vanaf 1 juli 2015 kan uitvoeren. Het project werkt aan de digitalisering van de ontslagprocedure en zorgt voor de implementatie van de wijzigingen rondom ‘passende arbeid’.

Ontwikkeling WW

Het aantal WW-uitkeringen stijgt nog steeds. Eind 2013 was met 437.700 lopende uitkeringen een recordhoogte bereikt. De tabel toon de ontwikkeling sinds 2003.

Uitkeringen

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. Ruim 1,4 miljoen mensen ontvangen gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. De tabel toont de volumeontwikkelingen van de belangrijkste wetten die UWV uitvoert.

Tijdige betaling

We willen een klant die tijdig een uitkering heeft aangevraagd ook op tijd uitbetalen. De tabel laat de tijdigheid zien van de eerste betalingen voor WW, Ziektewet, WIA en Wajong.