Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 23 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Volumeontwikkelingen 2014

Eind augustus 2014 ontvingen in totaal circa 1,4 miljoen mensen een uitkering van UWV. Het ging om 443.300 WW’ers en ongeveer 980.000 mensen een arbeidsongeschiktheids-, Ziektewet- of Wazo-uitkering.

Eerstejaars Ziektewet-beoordelingen 2014

Sinds november 2013 worden alle mensen met een Ziektewet-uitkering na 44 weken ziekte beoordeeld. In de eerste 8 maanden van 2014 hebben we 20.900 van deze eerstejaars Ziektewet-beoordelingen afgerond.

Verzuimbegeleiding 2014

Voor zieke mensen zonder werkgever, zoals zieke werklozen en zieke uitzendkrachten, vervult UWV de rol van arbodienst. Voor de 2 vangnetcategorieën met het hoogste WIA-risico boeken we nog steeds goede resultaten.

Pilot Breinwerk (verbeteren verzuimbegeleiding zieke vangnetters met psychische klachten)

Om de kwaliteit van de verzuimbegeleiding van zieke vangnetters met psychische klachten te verbeteren zijn we in januari 2014 in Hengelo, Den Bosch en Rotterdam gestart met de pilot Breinwerk.

Werk vinden na de eerstejaars Ziektewet-beoordeling

Mensen van wie de uitkering na de eerstejaars Ziektewet-beoordeling beëindigd wordt, komen mogelijk in aanmerking voor een WW-uitkering. Omdat de standaard online dienstverlening voor hen wellicht niet voldoende is, krijgen zij standaard een startgesprek met een adviseur werk.

Convenant sectorpilots Transport, Detailhandel en Land- en tuinbouw

In augustus 2014 heeft UWV met de sectoren Transport, Detailhandel en Land- en tuinbouw een convenant afgesloten met werkafspraken voor de uitvoering van de zogenoemde sectorpilots Ziektewet.

Ontwikkeling toekenningen Ziektewet

In 2013 zijn 19% minder Ziektewetuitkeringen toegekend dan in 2012: 210.600 tegenover 260.400 in 2012. De tabel toont de ontwikkeling sinds 2003.

Uitkeringen

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. Ruim 1,4 miljoen mensen ontvangen gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. De tabel toont de volumeontwikkelingen van de belangrijkste wetten die UWV uitvoert.

Tijdige betaling

We willen een klant die tijdig een uitkering heeft aangevraagd ook op tijd uitbetalen. De tabel laat de tijdigheid zien van de eerste betalingen voor WW, Ziektewet, WIA en Wajong.

Voorkomen van instroom in de WIA

Voor mensen met een Ziektewetuitkering, de zogeheten vangnetters, vervult UWV de rol van arbodienst. De tabel toont de resultaten op het gebied van preventie: het voorkomen dat mensen vanuit ziekte doorstromen naar de WIA.