Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 8 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Aanpak jeugdwerkloosheid 2014

UWV sluit convenanten af met grote werkgevers en sectoren over de vervulling van hun vacatures. UWV en SterkTeam, de taskforce voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid, hebben afspraken gemaakt over het benutten van deze convenanten om de kansen op werk voor jongeren te vergroten.

Techniekpact 2014

Doel van het Techniekpact is om in 2020 in totaal 90.000 mensen extra in de techniek aan het werk te hebben. Het pact en de eind vorig jaar afgesloten cao Metaal en Techniek en cao Metalektro hebben gezorgd voor een nieuwe impuls.

Leerwerkloketten 2014

De leerwerkloketten zijn een belangrijke partner op het terrein van leren en werken, met name voor de toeleiding van werkzoekenden naar beroepsbegeleidende leerwegplekken (BBL) en voor de werving van stageplekken.

Techniekpact

Het Techniekpact 2020 moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen.

Sectorale arbeidsmarktinformatie

In 2013 zijn 10 sectorbeschrijvingen en een beroepenbeschrijving verschenen, met actuele informatie over de ontwikkeling van de werkgelegenheid, de vacatures, het arbeidsaanbod, overschotten en tekorten en kansen en mogelijkheden binnen een sector.

Aanpak jeugdwerkloosheid

In het kader van de Aanpak jeugdwerkloosheid heeft het kabinet alle arbeidsmarktregio's opgeroepen om plannen te maken voor een regionale aanpak. De centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s zijn trekker om partijen bijeen te brengen en plannen te maken. UWV levert arbeidsmarktanalyses.

Leerwerkloketten

Het ministerie van SZW heeft voor 2013 tot en met 2015 opnieuw budget ter beschikking gesteld voor de Leerwerkloketten. De deelnemende partners moeten gezamenlijk zorgen voor co-financiering van minimaal 50% van de kosten. De Leerwerkloketten stellen per arbeidsmarktregio een businessplan op.

Slotervaartziekenhuis

In een project met het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis en de Universiteit Maastricht hebben we de afgelopen jaren onderzocht hoe door aanpassing van werkprocessen in de zorg meer eenvoudige functies voor Wajongers kunnen ontstaan.