Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 23 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Pilot Breinwerk (verbeteren verzuimbegeleiding zieke vangnetters met psychische klachten)

Om de kwaliteit van de verzuimbegeleiding van zieke vangnetters met psychische klachten te verbeteren zijn we in januari 2014 in Hengelo, Den Bosch en Rotterdam gestart met de pilot Breinwerk.

Interne jobcoach 2014

Ook in 2014 kunnen werkgevers gebruikmaken van de regeling ‘Interne Jobcoach’. Daarbij kiest de werkgever voor jobcoaching in eigen beheer, uitbesteding aan een externe jobcoachorganisatie of een combinatie van beide mogelijkheden.

Dutch Career Cup 2014

De Dutch Career Cup is een initiatief om samen met 22 clubs uit het betaald voetbal en het amateurvoetbal honderden Wajongers via het voetbal naar een baan te begeleiden. In totaal zijn nu 221 plaatsingen gerealiseerd. Het convenant is verlengd tot 1 mei 2015.

Scholingsvoucher en plaatsingsfee

In overleg met sociale partners hebben we de scholingsvoucher ontwikkeld, een subsidie waarmee 50-plussers hun kans op werk kunnen vergroten. De plaatsingsfee is een subsidie voor private intermediairs, zoals uitzendbureaus en re-integratiebureaus, die 50-plussers aan het werk helpen.

Resultaten ingekochte re-integratiemiddelen 2014

In de eerste 8 maanden van 2014 zijn voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering in totaal 3.550 re-integratietrajecten en diensten succesvol afgesloten met een baan.

Resultaten IRO 2014

Bij een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) stippelt de klant zelf zijn route naar werk uit. In 2013 rondden 7.436 klanten hun IRO-traject af. Het ging om 570 werklozen en 6.866 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Uitstroom naar werk van mensen met een arbeidsbeperking

In 2013 vonden, ondanks de economische crisis, 11.000 mensen met een arbeidsbeperking een baan. De tabel toont om hoeveel Wajongers en overige arbeidsbeperkten het ging.

Plaatsingspercentage AG

Met het plaatsingspercentage AG meten we het aantal plaatsingen van mensen met een arbeidsbeperking in werk ten opzichte van het aantal gestarte re-integratietrajecten in een kalenderjaar. De tabel toont het slagingspercentage voor trajecten die gestart zijn sinds 2010.

Aantal werkende Wajongers

We slagen er steeds beter in om jonggehandicapten aan een baan te helpen. In 2013 vonden 6.600 Wajongers mede dankzij onze inspanningen een baan. De tabel toont de ontwikkeling hierin.

Uitstroom naar werk van mensen met een arbeidsbeperking 2014

In de eerste 8 maanden van 2014 vonden, ondanks de economische crisis, 8.600 mensen met een arbeidsbeperking een baan. De tabel toont om hoeveel Wajongers en overige arbeidsbeperkten het ging.