Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 23 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Intensiveren handhavingsactiviteiten 2014

Handhaving is een speerpunt van het kabinet. Om te kunnen besparen op onterechte uitkeringslasten hebben we bij het ministerie van SZW voorstellen ingediend om onze handhavingsactiviteiten verder te intensiveren.

Preventieve handhaving

We willen voorkomen dat mensen onbedoeld, door onduidelijkheid, de regels overtreden. Daarom leggen we zorgvuldig uit wat die regels zijn en wat we van burgers verlangen. Met risicoanalyses onderzoeken we welke klanten relatief meer geneigd zijn om de regels te overtreden.

Handhaving en het sociaal–medisch beroepsgeheim

Wanneer onze verzekeringsartsen een redelijk vermoeden van fraude hebben, staat de wet niet toe de noodzakelijke gegevens te verstrekken, ook niet aan een UWV-functionaris. Er wordt gewerkt aan een wetswijziging om dat wel mogelijk te maken.

Fraudes met medische diagnoses 2014

Vanwege mogelijk georganiseerde fraude en vervalste diagnoses heeft UWV 131 toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen herbeoordeeld. Het Openbaar Ministerie en de Inspectie SZW hebben UWV gevraagd om nu nog een aanvullende lijst met 15 dossiers te beoordelen.

Mogelijke fraude bij aanvraag arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

Bij een aantal onderzoeken door de inspectie SZW is het vermoeden gerezen dat er mogelijk fraude is gepleegd bij de aanvraag van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Met toestemming van het Openbaar Ministerie hebben we nader onderzoek ingesteld.

Scholingsvoucher en plaatsingsfee

In overleg met sociale partners hebben we de scholingsvoucher ontwikkeld, een subsidie waarmee 50-plussers hun kans op werk kunnen vergroten. De plaatsingsfee is een subsidie voor private intermediairs, zoals uitzendbureaus en re-integratiebureaus, die 50-plussers aan het werk helpen.

Techniekpact 2014

Doel van het Techniekpact is om in 2020 in totaal 90.000 mensen extra in de techniek aan het werk te hebben. Het pact en de eind vorig jaar afgesloten cao Metaal en Techniek en cao Metalektro hebben gezorgd voor een nieuwe impuls.

Sectorplannen 2014

Sectoren stellen sectorplannen op om de werkloosheid terug te dringen. UWV ondersteunt bij zowel de voorbereiding als de uitvoering ervan.

ICT: versterken samenwerking met externe organisaties

De met de Compacte Rijksdienst ingezette ontwikkeling om ook op ICT-gebied meer samen te werken gaat door. Naast samenwerking bij concrete voorzieningen en processen is er de afgelopen maanden meer aandacht voor de lange termijn, met name voor het gezamenlijk inkopen van voorzieningen.

Expertisecentrum fraudebestrijding

In het kader van het rijksbrede programma voor een compacte overheid werken (semi)overheidsorganisaties samen in een expertisecentrum fraudebestrijding (ook wel: de Antifraudebox).