Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 9 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Verbeteren ZW-arborol

Voor mensen zonder werkgever, zoals zieke werklozen en zieke uitzendkrachten, vervult UWV de rol van arbodienst. Het percentage mensen dat langer dan 13 weken ziek is en werkt, is gestegen van 11,8% in 2012 tot 13,2% in 2013.

55-plussers aan de slag

Bij onze inspanningen om werkzoekenden aan werk te helpen, besteden we specifiek aandacht aan 55-plussers. Zij komen extra moeilijk aan de slag, zeker als de werkloosheid langer duurt. In 2013 hebben 20.500 WW’ers van 55 jaar en ouder mede dankzij onze inspanningen werk gevonden.

Taskforce Wajong Werkt

UWV zet stevig in op het creëren van meer werkplekken voor Wajongers bij reguliere werkgevers. Dit doen we door middel van het in maart gestarte initiatief Wajong Werkt, dat ondersteund wordt door prominenten uit bedrijfsleven, overheid, vakbonden en belangenverenigingen.

Werkgeversservicepunten

Om werkgevers en branches professioneel te kunnen ondersteunen en landelijke brancheafspraken goed te kunnen vertalen naar de regio’s hebben we onze dienstverlening in alle Werkgeverservicepunten branchegericht ingedeeld.

Weekaanleveringen uitzendkrachten

Sinds de invoering van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV per 1 januari 2013 vindt de uitkeringsvaststelling plaats op basis van de gegevens uit de polisadministratie. Hierdoor zijn de weekaanleveringen van uitzendbureaus niet meer nodig.

Aanpak jeugdwerkloosheid

In het kader van de Aanpak jeugdwerkloosheid heeft het kabinet alle arbeidsmarktregio's opgeroepen om plannen te maken voor een regionale aanpak. De centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s zijn trekker om partijen bijeen te brengen en plannen te maken. UWV levert arbeidsmarktanalyses.

Over de grens

Onder invloed van de crisis oriënteren Nederlanders in de grensstreek zich in toenemende mate ook op werken over de grens, in Duitsland en België. Als partner in EURopean Employment Services (EURES) vervult UWV daarbij een bemiddelende rol.

Samenwerking met de uitzendbranche

In het kader van het programma Wajong Werkt hebben we met de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en uitzendondernemingen (NBBU) en een aantal grote uitzendbedrijven bekeken hoe we gezamenlijk meer Wajongers aan het werk kunnen krijgen in een reguliere werkomgeving.

Ontsluiting werkzoekendenbestand

Om de publiek-private samenwerking op regionaal niveau te bevorderen en meer werkzoekenden aan werk helpen, is in 2013 het project ‘Ontsluiting werkzoekendenbestand’ gestart.