Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 3 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Verbeteren ZW-arborol

Voor mensen zonder werkgever, zoals zieke werklozen en zieke uitzendkrachten, vervult UWV de rol van arbodienst. Het percentage mensen dat langer dan 13 weken ziek is en werkt, is gestegen van 11,8% in 2012 tot 13,2% in 2013.

55-plussers aan de slag

Bij onze inspanningen om werkzoekenden aan werk te helpen, besteden we specifiek aandacht aan 55-plussers. Zij komen extra moeilijk aan de slag, zeker als de werkloosheid langer duurt. In 2013 hebben 20.500 WW’ers van 55 jaar en ouder mede dankzij onze inspanningen werk gevonden.

Taskforce Wajong Werkt

UWV zet stevig in op het creëren van meer werkplekken voor Wajongers bij reguliere werkgevers. Dit doen we door middel van het in maart gestarte initiatief Wajong Werkt, dat ondersteund wordt door prominenten uit bedrijfsleven, overheid, vakbonden en belangenverenigingen.