Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

55-plussers aan de slag

Bij onze inspanningen om werkzoekenden aan werk te helpen, besteden we specifiek aandacht aan 55-plussers. Zij komen extra moeilijk aan de slag, zeker als de werkloosheid langer duurt. In 2013 hebben 20.500 WW’ers van 55 jaar en ouder mede dankzij onze inspanningen werk gevonden.

Het ministerie heeft eind 2012, in overleg met de sociale partners, besloten extra middelen beschikbaar te stellen voor de re-integratie van 55-plussers. Voor de periode van begin 2013 tot medio 2015 heeft het kabinet in totaal € 67 miljoen voor dat doel vrijgemaakt. Het programma 55pluswerkt is op 1 juli 2013 van start gegaan. Doel is in een periode van tweeënhalf jaar ruim 60.000 55-plussers met een WW-uitkering uit te laten stromen naar werk. Zonder de extra middelen zouden naar verwachting ongeveer 45.000 55-plussers aan het werk komen. Om de extra uitstroom te realiseren organiseren we netwerktrainingen, houden we inspiratiedagen, zetten we extra adviseurs werkgeversdiensten in en stellen we scholingsvouchers en plaatsingsfees voor intermediairs beschikbaar.

Tijdens de netwerktraining ‘succesvol naar werk’ leren de deelnemers alles over netwerken, solliciteren, social media en profileren. Op basis van de reguliere middelen kunnen we jaarlijks 15.000 55-plussers na 3 maanden werkloosheid een netwerktraining aanbieden, met de extra middelen kan dat voor jaarlijks nog eens 28.000. Daarmee kunnen we de training aanbieden aan alle WW’ers van 55 jaar en ouder. De netwerktrainingen zijn op 1 juli van start gegaan. In de eerste maanden was er vanwege de vakantieperiode en de noodzakelijke opleiding van UWV-medewerkers sprake van een geleidelijke opbouw. Inmiddels is de bezetting op sterkte. Eind 2013 waren 10.600 55-plussers aan een netwerktraining begonnen.

Tijdens inspiratiedagen inspireren we 55-plussers met een WW-uitkering bij hun zoektocht naar werk en stimuleren we werkgevers om 55-plussers aan te nemen. In 2013 hebben 5 inspiratiedagen plaatsgevonden. Hieraan hebben in totaal 3.800 55-plussers deelgenomen. De dag wordt door de deelnemers gemiddeld gewaardeerd met een 8,1.

De plaatsingfee is een subsidie voor private intermediairs, zoals uitzendbureaus en re-integratiebureaus, die 55-plussers aan het werk helpen. De hoogte van de fee loopt op naarmate de arbeidsovereenkomst met de 55-plus WW’er langer duurt, met een maximum van € 1.500. De eerste fee kan worden aangevraagd nadat een 55-plusser 3 maanden heeft gewerkt. Omdat deze subsidieregeling sinds 1 oktober 2013 van kracht is, zijn er voor 2013 nog geen aanvragen ontvangen.

In overleg met sociale partners hebben we de scholingsvoucher ontwikkeld, een subsidie waarmee 55-plussers hun kans op werk kunnen vergroten. Werkzoekenden en werkgevers kunnen sinds 1 oktober 2013 bij UWV een scholingsvoucher van maximaal € 750 aanvragen als er concreet uitzicht is op een baan. Met de voucher kunnen zij (deels) een opleiding bekostigen die nodig is om de werkzoekende geschikt te maken voor de functie. Als er geen sprake is van een dienstverband, kan een werkzoekende een scholingsvoucher aanvragen als de opleiding gericht is op een kansrijk beroep in zijn/haar regio. Ook kan de werkzoekende een scholingsvoucher aanvragen als de beoogde opleiding de kans op werk aantoonbaar groter maakt. De aanvragen worden getoetst aan het scholingsprotocol van UWV. Sinds 1 oktober zijn 51 aanvragen voor een scholingsvoucher gehonoreerd. We gaan na hoe we de bekendheid van en de belangstelling voor de scholingsvoucher kunnen vergroten.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Uitstroom naar werk

Uitstroom naar werk

In 2013 vonden, ondanks de slechte economische situatie, 256.100 van onze klanten werk: 11.000 mensen met een arbeidsbeperking en 245.100 mensen die zich als werkzoekende hadden ingeschreven. De tabel toont een nadere specificatie van deze groep.

Lees verder

UWV WERK 3daagse landelijk van start

UWV WERK 3daagse landelijk van start Lees verder