Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Verbeteren ZW-arborol

Het vangnet van de Ziektewet is onder meer bedoeld voor zieke werklozen en zieke uitzendkrachten. Zij hebben geen werkgever die voor hun verzuimbegeleiding en re-integratie verantwoordelijk is. UWV vervult voor deze mensen de rol van arbodienst.

Het percentage mensen dat langer dan 13 weken ziek is en werkt, is gestegen van 11,8% in 2012 naar 13,2% in 2013 (streefcijfer: 10,0%). We hebben 44% van onze klanten met een Ziektewetuitkering, de zogenoemde vangnetters, hersteld verklaard (2012: 40%). De verzekeringsarts is in zulke situaties van oordeel dat de klant volgens de Ziektewet niet of niet langer arbeidsongeschikt is. Het ziekengeld wordt dan geweigerd of beëindigd, of verlaagd van 100% naar 70%. In het laatste geval gaat het om mensen die een Ziektewetuitkering ontvangen wegens zwangerschap/bevalling of orgaandonatie.

In 2012 hebben de Stichting Arbo Flexbranche en UWV een convenant gesloten. Dit convenant is 1 januari 2013 van start gegaan en heeft als doel om het langdurig verzuim onder uitzendkrachten te beperken. De reikwijdte van het convenant is fors afgenomen doordat 2 grote uitzendondernemingen per 1 januari 2013 eigenrisicodrager zijn geworden. Desondanks zijn de nieuwe werkwijze en de intensieve samenwerking met de uitzendbranche tot nu toe succesvol: de uitstroom binnen 13 weken na de ziekmelding is toegenomen van 47% in 2012 naar 58% in 2013. Dit komt vooral doordat zieke vangnetters sneller hersteld zijn verklaard.

In totaal is voor 402 uitzendkrachten vastgesteld dat zij mogelijkheden hebben om te werken in passende arbeid; 82 van hen zijn op een passende werkplek geplaatst. Hierdoor is een besparing op de uitkeringslasten bereikt van € 1,7 miljoen.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Voorkomen van instroom in de WIA

Voorkomen van instroom in de WIA

Voor mensen met een Ziektewetuitkering, de zogeheten vangnetters, vervult UWV de rol van arbodienst. De tabel toont de resultaten op het gebied van preventie: het voorkomen dat mensen vanuit ziekte doorstromen naar de WIA.

Lees verder