Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Werkgeversservicepunten

Op de Werkgeversservicepunten kunnen werkgevers terecht voor informatie, advies en expertise. Om werkgevers en branches professioneel te kunnen ondersteunen en landelijke brancheafspraken goed te kunnen vertalen naar de regio’s hebben we onze dienstverlening in alle Werkgeverservicepunten branchegericht ingedeeld.

De Werkgeversservicepunten richten zich primair op het vinden van vacatures en het creëren van baanopeningen bij werkgevers en sectoren. Bijzondere aandacht krijgt de dienstverlening aan werkgevers die bijvoorbeeld langdurig werklozen en Wajongers een kans willen geven.

In totaal heeft het Landelijk Werkgeversservicepunt in 2013 met zowel grote als kleine werkgevers 49 convenanten en intentieverklaringen afgesloten om meer werkplekken te realiseren voor werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Deze convenanten staan in totaal voor circa 2.450 vacatures. Van deze vacatures is al 78% vervuld, terwijl sommige convenanten nog maar net van start zijn gegaan. Naast landelijke convenanten worden er ook in de regio convenanten afgesloten met werkgevers.

Voorbeelden van regionale convenanten zijn die met Primark en DB Schenker. Onze Werkgeversservicepunten leverden kandidaten voor nieuwe vestigingen van de winkelketen Primark. In totaal zijn 90 werkzoekenden met een WW- of bijstandsuitkering geplaatst in de regio Flevoland, 65 in Zoetermeer en 130 in Eindhoven. DB Schenker Logistics is een grote logistieke dienstverlener. In de regio Utrecht Midden en IJsselvechtstreek waren al eerder succesvolle wervingsactiviteiten uitgevoerd. Toen er een nieuw distributiecentrum werd gebouwd in de Regio Midden-Brabant zijn de samenwerkingsafspraken vastgelegd in een convenant. De gemeente Tilburg heeft aansluiting gezocht bij deze afspraken. Er zijn 101 vacatures vervuld met kandidaten van UWV en gemeenten. Na proefplaatsing hebben 78 mensen een contract aangeboden gekregen. Van hen hadden er 48 een WW-uitkering, 17 een WWB-uitkering en 1 een WIA-uitkering. Daarnaast zijn er 11 kandidaten gestart die geen uitkering hadden en er is 1 kandidaat geplaatst door het mobiliteitscentrum van Defensie.

Op initiatief van UWV en ondersteund door de Programmaraad wordt de gezamenlijke dienstverlening vanuit de Werkgeversservicepunten gefaciliteerd door regionale websites. Inmiddels zijn de regionale websites van de arbeidsmarktregio’s Haaglanden, Utrecht-Midden en Rijnmond gestart. Ze worden in voorjaar 2014 geëvalueerd.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag