Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 54 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Online dienstverlening voor uitkeringsgerechtigden 2014

Aan klanten met een uitkering stellen we steeds meer digitale diensten ter beschikking; we gaan steeds minder informatie op papier verstrekken. In de eerste 8 maanden van 2014 trok uwv.nl meer dan 25 miljoen bezoeken.

KCVG 2014

Het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) zet met name in op continuering van het onderzoeksprogramma, kortlopende projecten op veranderende wetgeving (Participatiewet), intensivering van de samenwerking in academische werkplaatsen, onderwijs en valorisatie van kennis.

AKC

Het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum (AKC) verzamelt, ontwikkelt, verspreidt en evalueert onderbouwde wetenschappelijke kennis en stimuleert het gebruik daarvan door arbeidsdeskundigen. Speerpunt in 2014 is de samenwerking met andere kennisinstituten.

Online dienstverlening aan werkgevers 2014

Werkgevers kunnen meer en meer gebruikmaken van onze online dienstverlening. Veel meldingen kunnen ze online doen en veel formulieren zijn al online beschikbaar. We hebben ook een LinkedIn-groep voor en door werkgevers.

Taskforce Wajong Werkt 2014

Het programma Wajong Werkt wil het werkgevers gemakkelijk maken om een Wajonger te vinden, aan te nemen en in dienst te houden. Nu heeft slechts een kleine 5% van de bedrijven een Wajonger in dienst, terwijl 40% aangeeft dit te overwegen.

Interne jobcoach 2014

Ook in 2014 kunnen werkgevers gebruikmaken van de regeling ‘Interne Jobcoach’. Daarbij kiest de werkgever voor jobcoaching in eigen beheer, uitbesteding aan een externe jobcoachorganisatie of een combinatie van beide mogelijkheden.

50-plussers aan de slag 2014 

We intensiveren onze inspanningen om werkzoekenden van 50 jaar en ouder aan werk te helpen. In de eerste 8 maanden van 2014 vonden 35.500 WW’ers van 55 jaar en ouder mede dankzij onze inspanningen een baan.

Scholingsvoucher en plaatsingsfee

In overleg met sociale partners hebben we de scholingsvoucher ontwikkeld, een subsidie waarmee 50-plussers hun kans op werk kunnen vergroten. De plaatsingsfee is een subsidie voor private intermediairs, zoals uitzendbureaus en re-integratiebureaus, die 50-plussers aan het werk helpen.

Aanpak jeugdwerkloosheid 2014

UWV sluit convenanten af met grote werkgevers en sectoren over de vervulling van hun vacatures. UWV en SterkTeam, de taskforce voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid, hebben afspraken gemaakt over het benutten van deze convenanten om de kansen op werk voor jongeren te vergroten.

Fit 4 Work 2014

Fit 4 Work is een experiment van UWV en 5 gemeenten met een vernieuwde re-integratieaanpak voor werkzoekenden met belemmeringen op (psycho-)sociaal gebied en een matige tot slechte gezondheidsbeleving. Hun kansen om zelfstandig werk te vinden blijken zeer klein te zijn.