Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 28 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Eenvoudiger uitkeringsregels, meer automatiseren 2014

Als de regels eenvoudiger zijn, kunnen we onze processen verder automatiseren en besparen op onze uitvoeringskosten. We hebben diverse vereenvoudigingen gerealiseerd; voor een deel zijn we op dit moment nog met de invoering bezig.

Online dienstverlening voor uitkeringsgerechtigden 2014

Aan klanten met een uitkering stellen we steeds meer digitale diensten ter beschikking; we gaan steeds minder informatie op papier verstrekken. In de eerste 8 maanden van 2014 trok uwv.nl meer dan 25 miljoen bezoeken.

Governance (informatie)beveiliging en privacy

UWV werkt in 2014 aan een passende governancestructuur voor (informatie)beveiliging en privacy. Centraal staat dat gegevensbescherming een integraal en onlosmakelijk onderdeel is van de bedrijfsvoering en dienstverlening van UWV.

Online dienstverlening aan werkgevers 2014

Werkgevers kunnen meer en meer gebruikmaken van onze online dienstverlening. Veel meldingen kunnen ze online doen en veel formulieren zijn al online beschikbaar. We hebben ook een LinkedIn-groep voor en door werkgevers.

Aanpak jeugdwerkloosheid 2014

UWV sluit convenanten af met grote werkgevers en sectoren over de vervulling van hun vacatures. UWV en SterkTeam, de taskforce voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid, hebben afspraken gemaakt over het benutten van deze convenanten om de kansen op werk voor jongeren te vergroten.

Stabiliteit en performance

UWV stapt in versneld tempo voor een groot deel over op online dienstverlening. Stabiel functionerende websites zijn daarom onze eerste prioriteit. De stabiliteit van werk.nl laat een positieve trend zien. De stabiliteit van uwv.nl was in orde, ook op piekmomenten.

Online dienstverlening aan werkzoekenden 2014

Omdat er minder mogelijkheden zijn voor persoonlijke coaching, bouwen we in hoog tempo digitale dienstverlening op, met name voor werkzoekenden. Van onze online trainingen en webinars wordt goed gebruiktgemaakt.

Verbeteren werk.nl 2014

We werken continu aan de verbetering van de stabiliteit en performance van onze online dienstverlening. Periodiek voeren wij daarvoor onderhoudswerkzaamheden uit. Daarnaast blijven we werken aan het verbeteren van de functionaliteit en het gebruiksgemak van de site.

Hulp bij wennen aan digitale dienstverlening 2014

Bij de ontwikkeling van online dienstverlening hebben we oog voor mensen die niet goed met computers kunnen omgaan. Zij moeten eraan wennen dat de communicatie met ons meer en meer online plaatsvindt. Daar willen we ze graag bij helpen, we zetten er extra mensen voor in.

Gebruik Werkmap 2014

Iedereen die zich bij UWV inschrijft als werkzoekende krijgt een persoonlijke, met DigiD beveiligde Werkmap op werk.nl. 75,2% van de WW’ers gebruikt de Werkmap regelmatig; 92,6% heeft gedurende de WW-periode minimaal 1 keer gebruikgemaakt van de Werkmap.