Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 12 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Ontwikkeling personeelsbestand 2014

In de eerste 8 maanden van 2014 is het personeelsbestand ten opzichte van 31 december 2013 toegenomen, met 696 medewerkers. Het ging vooral om tijdelijke medewerkers. Zij zijn nodig om de werkdruk als gevolg van de nog steeds grote werkloosheid op te vangen.

Kosten ICT

We werken continu aan lagere ICT-kosten. De in de eerste 8 maanden van 2014 gerealiseerde kosten zijn wel hoger dan begroot, doordat er meer infrastructuur nodig is voor werk.nl.

Rechtmatigheid aanbestedingen

UWV volgt bij alle inkoop strikt de regels van Europese aanbesteding. Elke afwijking van deze regels moet gemotiveerd worden voorgelegd aan de raad van bestuur. Over 2013 hebben we een onrechtmatigheid aan inkopen onderkend van € 60,7 miljoen. We hebben de volgende verbetermaatregelen getroffen.

Uitkeringsdebiteuren

In januari 2014 hebben we een analysemodel voor de balanspost uitkeringsdebiteuren WW in gebruik genomen. Dat geeft ons meer inzicht in de ontwikkeling van nieuwe vorderingen en het beëindigen van oude vorderingen, en daarmee ook het openstaande debiteurensaldo.

Onderwijsvoorzieningen

In de eerste 8 maanden van 2014 hebben we 3.409 onderwijsvoorzieningen toegekend, voor een totaal bedrag van € 15,3 miljoen.

Besteding re-integratiebudgetten

We kunnen voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering re-integratiedienstverlening inkopen bij re-integratiebedrijven. De uitgaven hiervoor zijn in 2013 uitgekomen op € 90 miljoen. Voor re-integratievoorzieningen hebben we € 93 miljoen uitgegeven.

Online dienstverlening: noodzaak én kans

Digitalisering biedt UWV de kans om meer werk met minder mensen te verrichten. Bovendien blijft er zo capaciteit beschikbaar om persoonlijke aandacht te geven aan mensen die het zonder ondersteuning niet redden.

Ontwikkeling personeelsbestand

We zetten circa 2.000 extra medewerkers in om de nog steeds toenemende werkloosheid op te vangen en nog eens ruim 200 voor de begeleiding van minder digivaardige klanten in de vestigingen. Desondanks is het totaal aantal medewerkers vergeleken met eind 2012 gedaald. De komende jaren verdwijnen duizenden structurele arbeidsplaatsen bij UWV.

Huisvesting

UWV gebruikte eind 2013 109 panden, 20 minder dan eind 2012. Het aantal vierkante meters bedroeg eind 2013 circa 426.500, 29.500 minder dan eind 2012. Van het totaal wordt 11.300 vierkante meter onderverhuurd.

Doelmatige uitvoerder

UWV is een doelmatige uitvoerder. De uitvoeringskosten van UWV in 2013 bedroegen € 1.764 miljoen. Onze reguliere uitvoeringskosten waren 2,3% lager dan in 2012.