Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 24 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Crisisorganisatie UWV

Om effectief op te kunnen treden in geval van een (dreigende) crisis heeft UWV een crisisorganisatie ingericht, zowel op centraal als op decentraal niveau.

Governance (informatie)beveiliging en privacy

UWV werkt in 2014 aan een passende governancestructuur voor (informatie)beveiliging en privacy. Centraal staat dat gegevensbescherming een integraal en onlosmakelijk onderdeel is van de bedrijfsvoering en dienstverlening van UWV.

CBP-onderzoek

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft bij het Bureau Keten Werk en Inkomen (BKWI) onderzoek gedaan naar de naleving van de door de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de regelgeving SUWI gestelde vereisten.

Stabiliteit en performance

UWV stapt in versneld tempo voor een groot deel over op online dienstverlening. Stabiel functionerende websites zijn daarom onze eerste prioriteit. De stabiliteit van werk.nl laat een positieve trend zien. De stabiliteit van uwv.nl was in orde, ook op piekmomenten.

Gezamenlijk gebruik van ICT-applicaties

UWV en gemeenten hebben de gezamenlijke opdracht om te komen tot de registratie van werkzoekenden en vacatures in 1 systeem. Doel is om de transparantie op de arbeidsmarkt en de kansen voor werkzoekenden te vergroten. Eind augustus 2014 waren 282 gemeenten aangesloten op de UWV-systemen.

Visievorming ICT

UWV staat de komende periode op ICT-gebied voor een enorme opgave. Bij alle te nemen maatregelen zijn stabiliteit, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, performance en informatiebeveiliging essentieel.

Efficiënte en slagvaardige ICT-dienstverlening

Om onze ICT-visie te realiseren zijn veranderingen nodig in de keten van informatievoorziening, de Transitie IV. UWV neemt de stappen die nodig zijn om de digitaliseringambities voor 2017 te realiseren.

ICT: besturing en beheersing

De realisatie en exploitatie van onze ICT-processen besteden we uit. Om een goede sturing te kunnen borgen, werken de betrokken bedrijfsonderdelen nauw samen.

Kosten ICT

We werken continu aan lagere ICT-kosten. De in de eerste 8 maanden van 2014 gerealiseerde kosten zijn wel hoger dan begroot, doordat er meer infrastructuur nodig is voor werk.nl.

Stabiliteit, continuïteit en informatiebeveiliging

ICT is de ruggengraat van de processen in onze organisatie. We treffen maatregelen om onderhoud, stabiliteit, continuïteit en beveiliging van onze ICT-systemen structureel te verbeteren.