Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Divers personeelsbestand

UWV streeft naar een divers personeelsbestand. Bij de werving van nieuwe medewerkers is diversiteit een van onze uitgangspunten.

UWV wil dat vrouwen in 2015 een derde van de leidinggevende posities op alle managementniveaus vervullen. Eind 2013 was 56% van de UWV’ers vrouw; het aandeel vrouwen in het eerste en tweede echelon bedroeg 25% en 34% in het derde en vierde echelon.

In 2013 heeft UWV voor de vierde keer de Annette Dümig prijs uitgereikt. De prijs gaat naar het beste idee om de doorstroming van vrouwen binnen UWV te bevorderen. Deze keer ging de prijs naar e-coaching voor vrouwen. Een e-coach steunt, stuurt en motiveert mensen op dezelfde manier als iedere coach, maar dan op afstand: via e mail, Skype, WhatsApp, chat en sms.

Mensen die moeite hebben weer aan het werk te komen geven we de kans om bij de afdeling Klantencontact werkervaring op te doen, zich verder te ontwikkelen en vakdiploma’s te halen. Onder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verstaan we mensen die langer dan 6 maanden onvrijwillig buiten het arbeidsproces hebben gestaan. Deze mensen worden geselecteerd door de 3 uitzendpartners waarmee de afdeling Klantencontact samenwerkt, en door UWV zelf. In 2013 zijn in totaal 156 medewerkers gestart met een afstand tot de arbeidsmarkt. In juni 2013 won UWV de RBB Award voor dit initiatief.

UWV wil behalve van de kennis en ervaring van de 45-plussers binnen de organisatie ook meer gebruik maken van de inbreng van jongere medewerkers. In 2013 hebben we 835 medewerkers (770 fte’s) aangenomen die jonger waren dan 35 jaar. 72% van hen is vrouw.

We willen binnen onze organisatie duurzame werkplekken creëren voor Wajongers. Afgelopen jaar zijn de fundamenten gelegd voor de UWV Inclusiefmethode, waarbij werk anders wordt georganiseerd om tot elementaire takenpakketten voor Wajongers te komen. UWV Inclusief komt niet in plaats van, maar als aanvulling op bestaande manieren om Wajongers kansen te bieden binnen UWV. Met dat doel analyseren we binnen bedrijfsonderdelen de mogelijkheden om geschikte takenpakketten voor Wajongers samen te stellen. In 2013 zijn 54 analisten inclusieve arbeidsanalyse opgeleid en hebben 42 medewerkers een training gevolgd om Wajongers op hun werkplek te begeleiden. Er zijn 22 arbeidsanalyses uitgevoerd en 3 Wajongers op een duurzame Wajongfunctie geplaatst. In 2014 en 2015 verwachten we circa 100 plaatsingen. Daarnaast werken er diverse Wajongers op reguliere werkplekken, in een vast dienstverband, in een tijdelijk dienstverband of op een werkervaringsplek.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen