Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

UWV staat midden in de maatschappij en draagt bij aan het perspectief van zijn klanten. Wij streven ernaar dat ons handelen een positieve impact heeft op zowel mens, milieu als samenleving. Dit doen wij door met samen onze medewerkers, klanten en partners een duurzame bijdrage te leveren.

In 2013 hebben we onder meer de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • UWV maakt sinds 2013 aan de hand van de MVO Prestatieladder zijn maatschappelijk verantwoord ondernemerschap inzichtelijk. De MVO Prestatieladder, die aansluit op de uitgangspunten van ISO 26000, kent 5 niveaus waarop gecertificeerd kan worden. Na het uitvoeren van een kwalitatieve verbeterslag zijn we sinds december 2013 conform onze doelstelling gecertificeerd op niveau 3.
  • In 2013 is 72% van ons afval gescheiden (2012: 70%). In 2014 willen we 75% van ons afval scheiden.
  • We willen de belasting van het milieu als gevolg van onze bedrijfsactiviteiten tot een minimum beperken. De aanbesteding voor 100% groene energie is inmiddels gegund. Voor 2014 en 2015 wordt de CO2-uitstoot door het aardgasverbruik van UWV volledig gecompenseerd met behulp van Gold Standard certificaten. Deze zijn geaccrediteerd door het Wereld Natuur Fonds. Het grootste deel van ons elektriciteitsverbruik zal worden gecompenseerd met in Nederland opgewekte windenergie, het overige deel waarschijnlijk met Scandinavische waterkracht. Sinds april 2013 bestaat het gehele UWV-wagenpark uit auto’s met een A- of B-label. Alle auto’s moeten bovendien voldoen aan de regels voor maximale uitstoot. We sturen ook op duurzaamheid bij onze leveranciers. Wij vragen alle leveranciers om de UWV-gedragscode te ondertekenen, waarin zij verklaren dat ze onder andere kinderarbeid uitsluiten en de rechten van mens en milieu respecteren. Daarnaast hanteren wij in alle aanbestedingen de criteria voor duurzame inkoop van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
  • Bij de aanbesteding voor binnenlands betalingsverkeer zijn MVO en social return als criteria opgenomen, waarbij de aandacht wordt gevestigd op de methode van de inclusieve arbeidsorganisatie. Bij die methode wordt bekeken of het mogelijk is een bestaande functie voor bijvoorbeeld een Wajonger aan te passen, of een geheel nieuwe functie te creëren door bijvoorbeeld bepaalde taken uit bestaande functies af te splitsen. Gesprekken over de invulling hiervan worden nog gevoerd met de geselecteerde leverancier.
  • We bieden arbeidsplaatsen aan Wajongers en andere mensen die moeilijk aan het werk komen.
  • Dit jaar hielpen voor het eerst 3 verstandelijk gehandicapten ons bij de organisatie van de jaarlijkse UWV-sportdag.
  • UWV is één van de ondertekenaars van de ‘Verklaring van Amsterdam’ en geeft daarmee aan actief te willen werken aan acceptatie van homoseksualiteit en dit ook uit te dragen. Het roze netwerk van UWV heeft de Workplace Pride Leadership Award voor het meest betrokken netwerk gewonnen. De Workplace Pride Foundation is een samenwerkingsverband van homo-organisaties uit het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid, dat zich inzet voor volledige acceptatie en zichtbaarheid van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders op de werkvloer en in de samenleving.
  • We willen dat minimaal 90% van alle kunstwerken in de UWV-gebouwen gemaakt is door kunstenaars met een beperking en een afstand tot de arbeidsmarkt. Die eis hadden we opgenomen in de Europese aanbesteding Kunst. De opdracht is in het vierde kwartaal van 2013 verleend en de opdrachtnemer voldoet aan de gestelde eis. Het betreft kunstwerken in de openbare ruimtes van UWV. Mogelijk wordt dit percentage nog hoger als managers voor kunst op hun kamers kiezen voor werken van een kunstenaar met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

UWV wint Workplace Pride Leadership Award

UWV wint Workplace Pride Leadership Award Lees verder