Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Divers personeelsbestand 2014

UWV streeft naar een divers personeelsbestand. Bij de werving van nieuwe medewerkers is diversiteit een van onze uitgangspunten.

Vrouwen

UWV wil dat vrouwen in 2015 een derde van de leidinggevende posities op alle managementniveaus vervullen. Eind augustus was 56% van de UWV’ers vrouw; vrouwen maakten 64% uit van de nieuwe medewerkers. Het aandeel vrouwen in het eerste en tweede echelon was 24%; in het derde en vierde echelon was dat 35%.

In 2014 heeft UWV voor de vijfde keer de Annette Dümig-prijs uitgereikt voor het beste idee om de doorstroming van vrouwen binnen UWV te bevorderen. Deze keer ging de prijs naar de Women-app, een app voor op de smartphone of tablet waarin alle informatie over werk, opleidingen en carrièrekansen overzichtelijk bij elkaar staat.

Jongeren

UWV wil behalve van de kennis en ervaring van de 45-plussers binnen de organisatie ook meer gebruikmaken van de inbreng van jongere medewerkers. In de eerste 8 maanden van 2014 hebben we 887 medewerkers (826 fte’s) aangenomen die jonger waren dan 35 jaar (64%).

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Mensen die moeite hebben weer aan het werk te komen geven we de kans om bij de afdeling Klantencontact werkervaring op te doen, zich verder te ontwikkelen en vakdiploma’s te halen. We richten ons op mensen die langer dan 6 maanden onvrijwillig buiten het arbeidsproces hebben gestaan. Deze mensen worden geselecteerd door de 3 uitzendpartners waarmee de afdeling Klantencontact samenwerkt, en door UWV zelf. In de eerste 8 maanden van 2014 zijn in totaal 95 medewerkers gestart via de instroomopleiding. Ze komen bij goed functioneren na 3 maanden in dienst bij een van de betrokken uitzendpartners. Daarnaast zijn 110 deelnemers gestart met een mbo3-opleiding en 13 met een mbo4-opleiding.

Wajongers

We willen binnen onze organisatie 100 duurzame werkplekken creëren voor Wajongers. In 2013 zijn de fundamenten gelegd voor de UWV Inclusiefmethode, waarbij werk anders wordt georganiseerd om tot elementaire takenpakketten voor Wajongers te komen. UWV Inclusief komt niet in plaats van, maar is een aanvulling op bestaande manieren om Wajongers kansen te bieden binnen UWV. Dit draagt bij aan UWV als inclusieve organisatie, die zich aanpast aan de mogelijkheden van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en waar mensen naar eigen vermogen een bijdrage kunnen leveren.

Voor het ontwerp van een inclusieve functie en voor de vervulling daarvan door een Wajonger is actieve betrokkenheid van alle partijen essentieel. Vanuit het project UWV Inclusief zijn hiervoor de voorwaarden gecreëerd en producten ontwikkeld die dit organisatieveranderingsproces effectief ondersteunen. De werkbegeleiding van de Wajonger wordt geprofessionaliseerd (werkbegeleiders krijgen een opleiding en coaching), de Wajonger heeft altijd een direct aanspreekpunt en problemen worden tijdig gesignaleerd. De direct betrokken collega’s worden voorgelicht over de komst van de Wajonger. Ook is er aandacht voor de direct betrokken collega’s, zij krijgen voorlichting over de komst van de Wajonger. In de praktijk blijkt dat managers en collega’s steeds meer erkennen dat de inzet van deze bijzondere talenten tot voldoening en verrijking voor iedereen op de afdeling leidt.

Aan het project zijn 55 analisten verbonden die de opleiding van UWV Inclusieve Arbeidsanalyse hebben gevolgd. Daarnaast hebben 80 collega’s de training Harrie Helpt gevolgd en zijn 50 collega’s opgeleid tot werkbegeleider. Binnen de verschillende divisies en directoraten van UWV zijn nu 56 analyses uitgevoerd.

Inmiddels zijn binnen verschillende bedrijfsonderdelen 16 Wajongers geplaatst op een inclusieve functie, en hebben diverse bedrijfsonderdelen toegezegd om nog 84 Wajongers in een inclusieve functie te plaatsen. Het komende halfjaar, tot en met de eerste maanden van 2015, verwachten we op deze manier zeker 20 Wajongers te plaatsen. Daarnaast werkten er in de eerste 8 maanden van 2014 circa 140 Wajongers op reguliere werkplekken, in een vast dienstverband, in een tijdelijk dienstverband of op een werkervaringsplek.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen