Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 26 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

KCVG 2014

Het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) zet met name in op continuering van het onderzoeksprogramma, kortlopende projecten op veranderende wetgeving (Participatiewet), intensivering van de samenwerking in academische werkplaatsen, onderwijs en valorisatie van kennis.

AKC

Het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum (AKC) verzamelt, ontwikkelt, verspreidt en evalueert onderbouwde wetenschappelijke kennis en stimuleert het gebruik daarvan door arbeidsdeskundigen. Speerpunt in 2014 is de samenwerking met andere kennisinstituten.

Hulp bij wennen aan digitale dienstverlening 2014

Bij de ontwikkeling van online dienstverlening hebben we oog voor mensen die niet goed met computers kunnen omgaan. Zij moeten eraan wennen dat de communicatie met ons meer en meer online plaatsvindt. Daar willen we ze graag bij helpen, we zetten er extra mensen voor in.

Ontwikkeling personeelsbestand 2014

In de eerste 8 maanden van 2014 is het personeelsbestand ten opzichte van 31 december 2013 toegenomen, met 696 medewerkers. Het ging vooral om tijdelijke medewerkers. Zij zijn nodig om de werkdruk als gevolg van de nog steeds grote werkloosheid op te vangen.

Mobiliteit en vitaliteit 2014

In de eerste 8 maanden van 2014 zijn initiatieven gestart die moeten bijdragen aan zowel het vergroten van de mobiliteit als het versterken van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Verzekeringsgeneeskundige capaciteit 2014

De komende jaren vervullen we extra taken waarvoor we verzekeringsartsen moeten inzetten, terwijl veel van hen met pensioen gaan. We vergroten daarom de opleidingscapaciteit te en benutten zo veel mogelijk de productiviteit van verzekeringsartsen tijdens hun opleiding.

Divers personeelsbestand 2014

UWV streeft naar een divers personeelsbestand, met kansen voor iedereen. Bij de werving van nieuwe medewerkers is diversiteit een van onze uitgangspunten.

Werken aan integriteit 2014

In de eerste 8 maanden van 2014 ontvingen we 109 meldingen van mogelijke schendingen van de integriteit. In deze periode zijn 54 onderzoeken gestart en werden 56 zaken volledig afgesloten.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 2014

UWV maakt sinds 2013 aan de hand van de MVO Prestatieladder zijn maatschappelijk verantwoord ondernemerschap inzichtelijk. We zijn direct gecertificeerd op niveau 3. In 2014 is de doelstelling om onze certificering op niveau 3 van de MVO Prestatieladder te houden.

Risicobeheersing 2014

Risicobeheersing is een integraal onderdeel van onze managementcyclus. Hieronder geven we aan wat de belangrijkste risico’s zijn in relatie tot het UWV jaarplan 2014.