Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 18 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Hulp bij wennen aan digitale dienstverlening 2014

Bij de ontwikkeling van online dienstverlening hebben we oog voor mensen die niet goed met computers kunnen omgaan. Zij moeten eraan wennen dat de communicatie met ons meer en meer online plaatsvindt. Daar willen we ze graag bij helpen, we zetten er extra mensen voor in.

Mobiliteit en vitaliteit 2014

In de eerste 8 maanden van 2014 zijn initiatieven gestart die moeten bijdragen aan zowel het vergroten van de mobiliteit als het versterken van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Verzekeringsgeneeskundige capaciteit 2014

De komende jaren vervullen we extra taken waarvoor we verzekeringsartsen moeten inzetten, terwijl veel van hen met pensioen gaan. We vergroten daarom de opleidingscapaciteit te en benutten zo veel mogelijk de productiviteit van verzekeringsartsen tijdens hun opleiding.

Efficiënte en slagvaardige ICT-dienstverlening

Om onze ICT-visie te realiseren zijn veranderingen nodig in de keten van informatievoorziening, de Transitie IV. UWV neemt de stappen die nodig zijn om de digitaliseringambities voor 2017 te realiseren.

Stabiliteit, continuïteit en informatiebeveiliging

ICT is de ruggengraat van de processen in onze organisatie. We treffen maatregelen om onderhoud, stabiliteit, continuïteit en beveiliging van onze ICT-systemen structureel te verbeteren.

Autorisatiebeheer

Ook intern moet de beveiliging op orde zijn. Het ministerie van SZW heeft ons gevraagd ervoor te zorgen dat we eind 2014 een beheerst (‘sluitend’) autorisatiebeheer hebben.

Risicobeheersing 2014

Risicobeheersing is een integraal onderdeel van onze managementcyclus. Hieronder geven we aan wat de belangrijkste risico’s zijn in relatie tot het UWV jaarplan 2014.

Programma Wajong

Het Programma Wajong 2015 faciliteert de divisies bij de invoering van de Wajong 2015 en bij het aanpassen van de primaire processen aan de eisen die de Participatiewet per 1 januari 2015 aan UWV stelt.

Wet werk en zekerheid

De Wet werk en zekerheid (WWZ) omvat maatregelen om het flexrecht, het ontslagrecht en de huidige WW te moderniseren. Om de wettelijke wijzigingen te kunnen implementeren zijn grote systeemaanpassingen nodig.

Project Wijzigen oude WW

Het project Wijzigen Oude WW (WOWW) zorgt ervoor dat UWV vanaf 1 juli 2015 voor nieuwe klanten de gewijzigde WW kan uitvoeren. Het project bereidt ook de invoering voor van de duurverkorting van de WW en de wijzigingen in de Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW).