Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 71 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Ontwikkeling WW

Het aantal WW-uitkeringen stijgt nog steeds. Eind 2013 was met 437.700 lopende uitkeringen een recordhoogte bereikt. De tabel toon de ontwikkeling sinds 2003.

Ontwikkeling WIA

Het aantal WIA-uitkeringen is in 2013 met ruim 24.700 gestegen tot in totaal bijna 186.500; de tabel toont de ontwikkeling sinds de start van de WIA.

Ontwikkeling WAO

Het aantal WAO-uitkeringen is in 2013 met 33.100 gedaald tot 373.100. De tabel toont de volumeontwikkeling van de WAO sinds 2003.

Ontwikkeling Wajong

In 2013 was de totale instroom in de Wajong (oud en nieuw) bijna 16% hoger dan in 2012. De tabel toont de volumeontwikkeling van de Wajong sinds 2003.

Ontwikkeling WAZ

Het aantal mensen met een WAZ-uitkering is in 2013 met 2.900 verder gedaald tot 19.600. De tabel toont de daling sinds 2003.

Ontwikkeling toekenningen Ziektewet

In 2013 zijn 19% minder Ziektewetuitkeringen toegekend dan in 2012: 210.600 tegenover 260.400 in 2012. De tabel toont de ontwikkeling sinds 2003.

Ontwikkeling Wazo

In 2013 hebben we in totaal 143.200 nieuwe Wazo-uitkeringen toegekend, dat is iets minder dan in 2012 (145.00). De tabel toont de ontwikkeling sinds 2003.

Uitkeringen

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. Ruim 1,4 miljoen mensen ontvangen gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. De tabel toont de volumeontwikkelingen van de belangrijkste wetten die UWV uitvoert.

Tijdige betaling

We willen een klant die tijdig een uitkering heeft aangevraagd ook op tijd uitbetalen. De tabel laat de tijdigheid zien van de eerste betalingen voor WW, Ziektewet, WIA en Wajong.

Overtredingen inlichtingenplicht

Uitkeringsgerechtigden zijn verplicht alle gegevens die van belang zijn voor hun uitkering direct door te geven. De tabel toont de aantallen geconstateerde overtredingen, de opgelegde boetes en het schadebedrag voor 2013.