Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Voorwoord

2013 was voor UWV een jaar vol dynamiek. De werkloosheid nam verder toe en zorgde voor een forse werkdruk. Die stroom konden we aan dankzij onze overstap op digitale dienstverlening en een zo veel mogelijk geautomatiseerde verwerking van gegevens. Tegelijkertijd hebben we vol ingezet op samenwerking in de 35 arbeidsmarktregio’s. Zodat de mensen die het echt nodig hebben, op ons kunnen blijven rekenen. Hoe succesvoller de samenwerking, hoe sterker de keten en hoe beter de dienstverlening.

In dit jaar vol uitdagingen hebben we vrijwel alle doelen gehaald die we met het ministerie van SZW hadden afgesproken. We zijn in 2013 binnen ons budget gebleven, onze reguliere uitvoeringskosten waren 8,5% lager dan voor 2013 begroot. We betaalden in totaal 21,4 miljard aan uitkeringen uit; de UWV-brede rechtmatigheid was 98,9%, vrijwel de afgesproken norm van 99%. Ondanks de toenemende werkloosheid en de overstap op online dienstverlening is de algehele klanttevredenheid vrijwel stabiel gebleven: uitkeringsgerechtigden gaven ons een 6,9 (2012: 7,0), werkgevers een 6,2 (2012: 6,3).

Onze klanten zijn van ons afhankelijk. Ze hebben geen keuze, ze kunnen niet naar ‘de concurrent’. Ze mogen dan wél van ons verlangen dat we betrouwbare en toegankelijke dienstverlening aanbieden in een vorm die zo veel mogelijk aan hun wensen tegemoetkomt. Voor de meeste burgers betekent dat: als het even kan online, altijd en overal toegankelijk. We hebben veel formulieren en transacties gedigitaliseerd. Daardoor kunnen mensen die hun baan verliezen vanuit huis een WW-uitkering regelen. Dat doen ze in groten getale: 95% van de aanvragen verloopt digitaal. Omdat we onze werkprocessen steeds verder automatiseren, kunnen we meer volume aan met minder mensen. We ontvingen in 2013 713.000 WW-aanvragen, 18% meer dan in 2012. We kenden 22% meer WW-uitkeringen toe. Dankzij de digitalisering waren we in staat de hausse aan WW-aanvragen snel te verwerken: in 98% van de gevallen hebben we ervoor gezorgd dat nieuwe WW'ers binnen 4 weken de eerste betaling ontvingen. We zien digitale dienstverlening daarom niet alleen als noodzaak, maar vooral ook als kans.

Niet alles in onze online dienstverlening ging in 2013 van een leien dakje. Onze websites hebben te kampen gehad met technische verstoringen. Bij langduriger problemen hebben we gezorgd voor een ruimere telefonische bereikbaarheid. De stabiliteit van onze websites heeft de komende periode de hoogste prioriteit, we werken aan structurele oplossingen.

In 2013 vonden in totaal 256.100 mensen mede dankzij onze dienstverlening werk. Onder hen waren 241.800 WW’ers, dat is ruim boven onze doelstelling van 200.000. We zijn ons ervan bewust dat niet elke werkzoekende op eigen kracht de weg naar werk kan vinden. Helaas kunnen we niet alle werkzoekenden persoonlijk adviseren en begeleiden tijdens hun zoektocht naar werk. Maar de groep die persoonlijke aandacht echt nodig heeft, helpen we. De ruimte voor deze persoonlijke aandacht creëren we door onze inzet op online dienstverlening. De meeste mensen met een WW-uitkering zijn zelfredzaam en krijgen de eerste 3 maanden van hun werkloosheid alleen online ondersteuning. Zo blijft er capaciteit beschikbaar om mensen te helpen die het zonder ondersteuning niet redden: mensen die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt moeten overbruggen en burgers die moeite hebben met digitale dienstverlening. We wilden minimaal 6.500 Wajongers helpen om werk te vinden; dat is gelukt. Ook 55-plussers komen moeilijker aan werk, en krijgen daarom extra ondersteuning. Mensen die niet uit de voeten kunnen met onze digitale dienstverlening, bieden we de mogelijkheid op onze locaties langs te komen voor hulp. Speciaal voor deze ondersteuning hebben we voor de duur van een jaar 130 trainees in dienst. Mensen die zelf om hulp vragen zijn welkom, maar we nodigen ook zelf mensen uit als we merken dat ze geen gebruik maken van onze digitale middelen, zoals de Werkmap.

Wie een uitkering ontvangt, heeft ook plichten, bijvoorbeeld om voldoende te solliciteren. De regels daarvoor zijn in 2013 flink aangescherpt. In 2013 hebben we in totaal 90.300 maatregelen opgelegd, 44% meer dan het jaar ervoor. De regels zijn soms ingewikkeld, daar houden we rekening mee bij de beoordeling of iemand iets te verwijten valt. En we leggen steeds goed uit wat we van burgers verlangen en wat zij op hun beurt van ons mogen verwachten.

We zetten vol in op samenwerking in de arbeidsmarktregio’s. Dat is nu extra noodzakelijk, omdat veel publieke taken verschuiven van de landelijke overheid naar de gemeenten. Als UWV kunnen we aan deze decentrale aanpak de sterke kanten toevoegen van een centrale uitvoering: landelijke rechtsgelijkheid, een uniforme uitvoering en schaalvoordelen die zorgen voor lagere kosten. Samen kunnen we bereiken dat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk vinden, samen kunnen we ervoor zorgen dat de uitvoering van de sociale zekerheid efficiënter wordt.

We hebben in 2013 veel gevraagd van onze medewerkers, we zijn hen dankbaar voor de enorme inzet waarmee ze hun werk verrichten. In 2014 ligt opnieuw een uitdagende weg voor ons. Vanuit onze kracht en betrokkenheid treden we onze samenwerkingspartners op die weg tegemoet, met uitgestoken hand.

Raad van Bestuur

 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen