Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Volumeontwikkelingen

Eind 2013 ontvingen in totaal bijna 1,4 miljoen mensen een uitkering van UWV. Onder hen waren 437.700 WW’ers en ongeveer 950.000 mensen met een arbeidsongeschiktheids- of Ziektewetuitkering. Ons uitgangspunt is dat zij iedere maand hun geld op tijd ontvangen. Dat is in vrijwel alle gevallen gelukt.

 

WW

Als gevolg van de economische crisis krijgen steeds meer mensen te maken met werkloosheid en de daaruit voortvloeiende inkomensachteruitgang. In 2013 hebben we 18% meer aanvragen voor een WW-uitkering afgehandeld dan in 2012 (713.000 tegenover 606.600). Dat betekende fors meer werk voor UWV. In 2013 kenden we in totaal 613.200 nieuwe WW-uitkeringen toe, 22% meer dan in 2012.

Het aantal nieuwe uitkeringen nam in 2013 relatief het meest toe in de sectoren Zorg en welzijn, Grootwinkelbedrijf, Vervoer en opslag en Metaal- en technische bedrijven. Aan 55-plussers, jongeren tot 25 jaar en vrouwen hebben we relatief meer nieuwe uitkeringen verstrekt dan aan andere groepen.

Het aantal lopende WW-uitkeringen steeg tussen eind 2012 en eind 2013 met 29% (97.500) tot 437.700. Onder vrouwen en 55-plussers was de toename het sterkst.

In 2013 werden er 515.700 WW-uitkeringen beëindigd, 19% meer dan in 2012. 187.400 uitkeringen (36%) werden beëindigd vanwege het bereiken van de maximale uitkeringsduur, 250.900 uitkeringen (49%) vanwege werkhervatting. 315.400 uitkeringen werden beëindigd binnen 6 maanden, waarvan 57% wegens werkhervatting, 160.600 uitkeringen werden beëindigd tussen 6 maanden en 2 jaar, waarvan 42% wegens werkhervatting en 39.700 werden beëindigd na 2 jaar, waarvan 7% wegens werkhervatting.

In totaal kenden we 613.200 nieuwe WW-uitkeringen toe, 22% meer dan in 2012. Eind 2013 was het aantal lopende WW-uitkeringen ten opzichte van eind 2012 met 97.500 toegenomen tot 437.700. 

Wij streven ernaar alle uitkeringsgerechtigden tijdig te voorzien van een uitkering. UWV heeft door de sterke toename van het aantal uitkeringen meer werk te doen. Toch zijn we erin geslaagd de tijdige betaling van WW-uitkeringen op een hoog niveau te handhaven.

 

WIA

We ontvingen ongeveer evenveel WIA-aanvragen als in 2012: 59.300 in 2013 tegenover 59.200 in 2012. Het aantal nieuwe WIA-uitkeringen steeg van 33.900 in 2012 naar 37.100 in 2013. Dat komt vooral door een wijziging in de telmethodiek in de loop van 2012. In plaats van per transactiemaand (van de vijftiende van de maand tot de vijftiende van de volgende maand) tellen we nu per kalendermaand. Als gevolg hiervan bestond het jaar 2012 uit tellingen over 50 in plaats van 52 weken. De eerste 2 weken van 2012 waren al verwerkt in december 2011. Dit had een eenmalig verlagend effect op het aantal nieuwe uitkeringen in 2012.

 

Wajong

Voor de Wajong ontvingen we meer aanvragen: 27.000 in 2013 tegenover 25.400 in 2012. Deels heeft deze stijging te maken met de gewijzigde telmethodiek. Vermoedelijk heeft deze ontwikkeling ook deels te maken met de slechte situatie op de arbeidsmarkt. Het aantal nieuwe Wajonguitkeringen steeg van 15.300 in 2012 naar 17.700 in 2013. Ook dit heeft voor een belangrijk deel te maken met de wijziging in de telmethodiek.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Ontwikkeling WW

Ontwikkeling WW

Het aantal WW-uitkeringen stijgt nog steeds. Eind 2013 was met 437.700 lopende uitkeringen een recordhoogte bereikt. De tabel toon de ontwikkeling sinds 2003.

Lees verder