Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Intensiveren handhavingsactiviteiten

Handhaving is een speerpunt in het beleid van UWV. Het is van groot belang dat uitkeringsgelden terechtkomen bij diegenen die daar recht op hebben en niet langer dan strikt noodzakelijk worden verstrekt. We bieden mensen daarom – in toenemende mate online – ondersteuning bij het vinden van werk en zien er tegelijk op toe dat zij hun afspraken met ons nakomen en zich aan de regels houden. Het komende jaar zullen we de samenwerking met externe partijen versterken en nog meer inzetten op risicomanagement op het gebied van handhaving.

Om te kunnen besparen op onterechte uitkeringslasten hebben we in 2013 gekeken waar het nuttig is onze handhavingsactiviteiten verder te intensiveren. We hebben onze voorstellen ingediend in de vorm van een ‘business case’ die in oktober 2013 is goedgekeurd door het ministerie van SZW. Dit betekent dat UWV vanaf 1 januari 2014 extra geld ontvangt voor de aanpak van uitkeringsfraude. Met dit extra geld intensiveren we de komende 4 jaar het toezicht op de inspanningsplicht en de inlichtingenplicht van uitkeringsgerechtigden.

In het kader van de inspanningsplicht gaan we onder andere in de eerste 3 maanden van de WW handhavingsgesprekken voeren. Daarbij bespreekt de adviseur werk met de klant bijvoorbeeld of hij voldoende relevante sollicitaties verricht, geeft hij aan hoe de kwaliteit van zijn cv op werk.nl beter kan en wijst hij op de plicht om wijzigingen tijdig door te geven. Met het oog op de inlichtingenplicht gaan we bijvoorbeeld meer signalen van mogelijke overtredingen verwerken. Daarnaast zijn we extra alert op gefingeerde dienstverbanden. Ook onderzoeken we via een pilot of het via handhavingsgesprekken activeren van WGA-klanten een positief effect heeft.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Overtredingen inspanningsplicht

Overtredingen inspanningsplicht

Uitkeringsgerechtigden met arbeidscapaciteit zijn verplicht zich voldoende in te spannen om werk te vinden. De tabel toont het aantal overtredingen van de inspanningsplicht en de aantallen opgelegde maatregelen in 2013.

Lees verder