Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Steeds meer gebruik gegevens polisadministratie

In onze polisadministratie zijn van 12,5 miljoen mensen bijna 21 miljoen inkomstenverhoudingen geregistreerd. UWV levert uit de polisadministratie gegevens aan derden, zoals gemeenten, pensioenfondsen, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). We verzorgen zogenoemde bulkleveringen, zoals een levering van het hele bestand van de polisadministratie aan het CBS. Daarnaast kunnen organisaties de polisadministratie raadplegen op het niveau van het burgerservicenummer (BSN). We leveren ook gegevens uit andere UWV-bronsystemen, bijvoorbeeld aan gerechtsdeurwaarders en Justitie. In 2013 ging het in totaal om ongeveer 1 miljoen van zulke individuele leveringen op BSN-niveau.

Ook in 2013 konden burgers weer gebruikmaken van de vooraf ingevulde aangifte (de VIA) voor de inkomstenbelasting. De Belastingdienst vult bedragen zoals het loon, de WOZ-waarde van woningen en spaarsaldi in op de aangifte. Hierdoor is het een stuk gemakkelijker om aangifte te doen. Het aantal vooraf ingevulde aangiften neemt elk jaar toe. In 2013 was dat 94,1% van het totaal (93,9% in 2012, 89% in 2011). UWV verstrekt de gegevens over de loon- en arbeidsverhoudingen vanuit de Polisadministratie.

In 97,9% van de gevallen hebben we de gegevensleveringen conform de met de gegevensafnemers afgesloten overeenkomsten verzorgd. Hiermee voldoen we ruimschoots aan de met SZW afgesproken norm van 90%.

UWV zelf gebruikt de polisadministratie voor alle dagloonvaststellingen. Dat maakt het verrekenen van verdiensten rechtmatiger, efficiƫnter, klantvriendelijker en eenvoudiger. Sinds 1 april 2012 gebruiken we de gegevens uit de polisadministratie bij het verrekenen van inkomsten bij een WIA-uitkering. Sinds 1 mei 2013 doen we dit ook voor de overige arbeidsongeschiktheidswetten.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Gegevensleveringen uit de polisadministratie

Gegevensleveringen uit de polisadministratie

UWV levert uit de polisadministratie ook gegevens aan derden. De tabel laat zien dat in 2013 verreweg de meeste gegevensleveringen geautomatiseerd gebeuren.

Lees verder