Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Verder bevorderen integriteit

Ook in 2013 troffen we weer maatregelen om de integriteit binnen onze organisatie verder te bevorderen.

In 2012 zijn we de interne meerjarige organisatiebrede communicatiecampagne ‘Samen Bewust Integer’ gestart. Deze heeft tot doel integriteit bespreekbaar te maken. Deze campagne was tot februari 2013 gericht op kennis over en gebruik van de gedragscode UWV. In het tweede onderdeel van de campagne stond onder de noemer ‘Kijk eens door de bril van een ander’ managementverantwoordelijkheid centraal. Met behulp van voorbeelden, die zowel positief als negatief geïnterpreteerd kunnen worden, werden managers en medewerkers uitgenodigd om op verschillende manieren naar situaties op het gebied van integriteit te kijken.

De voorbereidingen voor het derde en laatste onderdeel van de campagne zijn in het vierde kwartaal van 2013 in gang gezet. Doel van deze deelcampagne is om alle instrumenten op het integriteitgebied voor onze medewerkers inzichtelijker en toegankelijker maken.

Om het integriteitsbewustzijn te bevorderen zijn integriteitsworkshops georganiseerd voor medewerkers en trainingen voor het management. Als hulpmiddel om integriteit te managen beschikt UWV over een integriteitsdashboard. In 2013 voerden we in het model een aantal verbeteringen door en voorzagen externe integriteitdeskundigen de data over 2012 van adviezen voor UWV als geheel en voor de afzonderlijke divisies en directies.

In het kader van de workshop Professionaliteit, Integriteit en Beroepstrots heeft het management van UWV verhalen ingebracht over beroepstrots. In april 2013 verscheen een boekje met 22 van deze verhalen.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen