Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Handhavingsconvenanten

In 2013 hebben wij op het gebied van fraudebestrijding de relatie met de nationale politie, het Openbaar Ministerie en de gemeenten versterkt en uitgebreid. Om de onderlinge gegevensuitwisseling te stroomlijnen zijn er convenanten afgesloten. Op basis hiervan kunnen de regionale eenheden van de politie en het Openbaar Ministerie meldingen doen aan UWV over een samenloop van criminele activiteiten met een of meerdere uitkeringen.

In 2013 hebben we 404 van zulke meldingen in behandeling genomen. In deze zaken is een totaal benadelingsbedrag geconstateerd van € 1,9 miljoen. Ten opzichte van 2012 is dit een verdrievoudiging. In 145 zaken is proces-verbaal opgemaakt. Eind 2013 waren er nog 130 zaken in behandeling.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Overtredingen inlichtingenplicht

Overtredingen inlichtingenplicht

Uitkeringsgerechtigden zijn verplicht alle gegevens die van belang zijn voor hun uitkering direct door te geven. De tabel toont de aantallen geconstateerde overtredingen, de opgelegde boetes en het schadebedrag voor 2013.

Lees verder