Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Herbeoordelingen van personen in schuldhulpverleningstraject

Naar aanleiding van een verzoek van de Recofa (het landelijk overleg van rechters-commissarissen faillissementen van de Raad van de Rechtspraak) heeft de minister van SZW halverwege 2013 aan UWV toestemming gegeven om beoordelingen van arbeidsvermogen te verrichten in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Wanneer UWV van oordeel is dat iemand die in een schuldsaneringstraject zit in staat is om arbeid te verrichten, kan de rechtbank vervolgens een arbeids- c.q. sollicitatieplicht opleggen. UWV verricht deze herbeoordelingen sinds eind 2013. Op jaarbasis gaat het om naar schatting 200 herbeoordelingen, die UWV tegen een kostendekkend tarief uitvoert.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen