Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Fit 4 Work

Fit 4 Work is een experiment van UWV, de sociale diensten van de 4 grote gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (de G4) en Capelle a/d IJssel, en de Geneeskundige en Gezondheidsdiensten (GGD’en) van de G4. Dit experiment heeft als doel een vernieuwde re-integratieaanpak te ontwikkelen voor werkzoekenden met belemmeringen op (psycho-)sociaal gebied en een matige tot slechte gezondheidsbeleving. Zij leren zo goed mogelijk hun leven op te bouwen, hun gezondheid te verbeteren en werk te vinden.

De hulp bestaat uit intensieve multidisciplinaire begeleiding door onder meer psychologen, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en een acquisiteur voor het vinden van geschikte banen. Werken wordt ingezet als medicijn: de begeleiding is in eerste instantie gericht op snelle plaatsing van de deelnemer op een werkplek. Parallel aan deze plaatsing wordt gewerkt aan het hanteerbaar maken van de belemmeringen. het Erasmus Medisch Centrum zal het experiment van begin tot eind via wetenschappelijk onderzoek toetsen. Doelstelling is dat na afloop van het project meer dan de helft van de deelnemers duurzaam regulier werk heeft en dat de deelnemers zich aantoonbaar gezonder voelen.

Begin 2013 zijn na een gezamenlijke aanbesteding van UWV en de G4 contracten met re-integratiebedrijven ondertekend. 1 maart 2013 is de selectie van deelnemers voor Fit 4 Work begonnen. UWV heeft toegezegd om in totaal 810 klanten aan te melden, van wie de helft het traject Fit 4 Work aangeboden krijgt en de andere helft de reguliere dienstverlening van UWV. Het Erasmus Medisch Centrum benadert via een onderzoeksbureau beide groepen om deel te nemen aan het wetenschappelijk onderzoek. Aan het begin van beide trajecten krijgen de klanten van een vragenlijst die zij zo goed mogelijk invullen. De vragenlijst is anoniem. Na een jaar en aan het eind van het traject (na 3 jaar) krijgen alle klanten nogmaals het verzoek om de vragenlijst in te vullen.

Eind december 2013 had UWV in totaal 550 klanten aangeleverd voor Fit 4 Work, de resterende kandidaten verwachten we in de eerste maanden van 2014 aan te leveren. Eind 2013 waren er in totaal 977 deelnemers.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen