Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Controleorganen UWV

UWV beschikt over een eigen accountantsdienst met een onafhankelijke positie. De accountantsdienst beoordeelt de interne beheersmaatregelen en de bedrijfsvoering van UWV, inclusief de rechtmatigheid van het handelen van de organisatie. De accountantsdienst legt de resultaten van de onderzoeken voor aan het verantwoordelijke management en aan de Raad van Bestuur. Ieder kwartaal maakt de accountantsdienst een samenvattende rapportage voor de Raad van Bestuur. Ten behoeve van de minister van SZW controleert de accountantsdienst de jaar­rekening van UWV, alsmede de verantwoording over gegevensver­werking en de verantwoording over de beveiliging van elektronische voorzieningen SUWI.

PwC voorziet als externe accountant van UWV de in de publieksversie van het jaarverslag opgenomen jaarrekening van een verklaring. De externe accountant rapporteert aan de Raad van Bestuur.

De Inspectie Werk & Inkomen (IWI, onderdeel van de Inspectie SZW) is namens de minister toezichthouder op de taakuitvoering door UWV.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen