Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Arbeidsdeskundig Kenniscentrum (AKC)

In juli 2009 hebben UWV en de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) opgericht. Doel is het professionaliseren en verder wetenschappelijk onderbouwen van de arbeidsdeskundigheid. Het AKC verzamelt, ontwikkelt, verspreidt en evalueert onderbouwde wetenschappelijke kennis en stimuleert het gebruik van die kennis. De kennisontwikkelingsactiviteiten van het AKC sluiten direct aan op de Kennisagenda van UWV.

Eind 2012 heeft een visitatiecommissie op verzoek van UWV en NVvA de resultaten van het AKC tot dan toe beoordeeld. De visitatiecommissie was van oordeel dat het AKC met beperkte middelen en menskracht al veel heeft bereikt. Het AKC heeft de aanbevelingen van de visitatiecommissie overgenomen en samen met UWV en de NVvA doelstellingen geformuleerd voor de periode van 2014 tot en met 2017. In 2013 is zeer intensief samengewerkt met UWV. Met onderwerpen als ‘Validering loonwaarde’, ‘Arbeidsdeskundige voorbeeld casuïstiek’ en de ‘Leidraad werkvoorzieningen’ heeft het AKC actief ingespeeld op expliciete wensen vanuit UWV. Uit een enquête onder NVvA-leden blijkt waardering voor de kennisontwikkeling door het AKC.

 

Onderzoeken

Samen met het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) werkte het AKC steeds vaker samen in multidisciplinaire onderzoeksteams. AKC en KCVG hebben in 2013 gezamenlijk regionale academiseringbijeenkomsten verzorgd voor arbeidsdeskundigen en verzekeringsgeneeskundigen van UWV. Ook werden sessies verzorgd op de Kennis- en innovatiebeurs van UWV.

Met het rapport ‘Curriculum ArbeidsDeskundige Opleiding+’ heeft het AKC, samen met de NvvA, een nieuw fundament gelegd onder het arbeidsdeskundige vak. In 2013 zijn
5 onderzoeken afgerond:

  • Hoe het werkt met de WerkScan Tussenevaluatie na een jaar WerkScan
    (AKC Cahier 11)
  • Autisme werkt (AKC Cahier 12)
  • Methodisch vaststellen secundaire factoren bij re-integratie (AKC Cahier 14)
  • Implementatie en evaluatie van de bruikbaarheid van het Handboek arbeidsanalyse en herontwerp van werkprocessen (AKC Cahier 15)
  • Professionalisering arbeidsdeskundig handelen. Ontwikkeling van een training re-integratiekeuzes voor arbeidsdeskundigen (AKC Cahier 16)

Op de website en in de Arbeidsdeskundige Kennisbank zijn alle AKC-cahiers en andere projectresultaten online te vinden. De kennis en informatie van UWV vormen een belangrijke bouwsteen voor deze kennisbank.

  

Kennisproducten

Met de Werkscan (AKC Dossier 11) kunnen werkenden zelf meer regie nemen op hun duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en zo uitval voorkomen. In 2013 zijn ruim 100 arbeidsdeskundigen getraind en gecertificeerd om de scan te gebruiken. Alle Nederlanders kunnen gebruik maken van de online Werkscan. Het onafhankelijke kwaliteits- en kennisinstituut Blik Op Werk gaat de Werkscan vanaf 2014 beheren.

Er is steeds meer vraag naar de kennisproducten van het AKC. De ‘Scan Werkvermogen Werkzoekenden’ is in 2013 opgenomen in de ‘Werkwijzer Diagnose instrumenten’ van Divosa, de vereniging van gemeentelijke managers op het terrein van participatie, werk en inkomen. Het AKC verzorgde ook een onderdeel in de Divosa leergang ‘Investeren in Participeren’.

Om de professionalisering van het arbeidsdeskundige vak nog meer en breder ten dienste te stellen aan de participatie van mensen met een arbeidsbeperking heeft het AKC in 2013 – samen met UWV en Hbo-instellingen – de mogelijkheid verkend om een arbeidsdeskundig lectoraat in te stellen. Dit wordt in 2014 verder uitgewerkt.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen