Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Ontwikkeling WIA

 InstroomUitstroomLopende
   uitkeringen
   einde jaar
2006 21.000 2.000 19.100
2007 22.300 3.000 38.400
2008 24.900 4.100 59.400
2009 29.300 6.000 82.800
2010 35.600 8.500 110.100
2011 37.900 9.800 138.400
2012 33.900 10.800 161.700
2013 37.100 12.700 186.500
 Lopende
 uitkeringen
 einde jaar
2006 19.100
2007 38.400
2008 59.400
2009 82.800
2010 110.100
2011 138.400
2012 161.700
2013 186.500

De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) bestaat uit 2 regelingen: de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Een IVA-uitkering is voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn en dus niet meer kunnen werken. Een klant krijgt een WGA-uitkering als hij nog gedeeltelijk kan werken of als hij tijdelijk niet kan werken maar dat binnen afzienbare termijn wel weer zal kunnen.

In 2013 hebben we 37.100 nieuwe WIA-uitkeringen verstrekt, het gaat daarbij om 29.200 WGA-uitkeringen en 7.900 IVA-uitkeringen. Het aantal lopende WIA-uitkeringen steeg in 2013 met ruim 24.700 (16.100 WGA-uitkeringen en 8.600 IVA-uitkeringen) tot in totaal bijna 186.500. Dat is ten opzichte van eind 2012 een stijging met 15% (WGA met 14% en IVA met 20%).

De stijging van het aantal WIA-uitkeringen in 2013 is conform de verwachtingen. Deze stijging is deels het gevolg van demografische veranderingen binnen de groep verzekerden, vooral de vergrijzing. Ook aanloopeffecten van de WIA spelen een rol: het aantal heropeningen van beëindigde WIA-uitkeringen, heraanvragen van eerder afgewezen WIA-aanvragen en het aantal ex-WAO’ers dat nu een beroep op de WIA doet, groeide nog steeds.

N.B. Omdat er eind 2005 al sprake was van een klein aantal WIA-uitkeringen, correspondeert het lopend bestand eind 2006 niet met de instroom en uitstroom dat jaar.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Ontwikkeling WAO

Ontwikkeling WAO

Het aantal WAO-uitkeringen is in 2013 met 33.100 gedaald tot 373.100. De tabel toont de volumeontwikkeling van de WAO sinds 2003.

Lees verder