Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Voorkomen van instroom in de WIA

 Norm 2013Resultaat 2013 Resultaat 2012
Uitstroom uit ZW-vangnet binnen 104 weken91,5%89,4%91,4%
Aandeel werkenden na 13 weken ziekte10,0%13,2%11,8%
 Resultaat 2013
Uitstroom uit ZW-vangnet binnen 104 weken89,4%
Aandeel werkenden na 13 weken ziekte13,2%

Met het ministerie van SZW worden jaarlijks afspraken gemaakt over te behalen prestaties. De tabel toont de resultaten op het gebied van preventie, het voorkomen dat mensen vanuit ziekte doorstromen naar de WIA.

UWV vervult de rol van arbodienst voor mensen met een Ziektewetuitkering (ZW), de zogeheten vangnetters. In 2013 zijn minder vangnetters binnen 104 weken hersteld dan beoogd. Dit hangt onder meer samen met de drastisch gewijzigde samenstelling van de vangnetgroep. Als gevolg van de overstap van 2 grote uitzendconcerns op het eigen risicodragerschap per 1 januari 2013 is het aantal zieke uitzendkrachten (een groep die relatief snel herstelt) met 60% afgenomen. Het aandeel vangnetters dat binnen 104 weken de Ziektewet uitstroomde in 2013 is hierdoor met 2 procentpunt verlaagd naar 89,4% (streefcijfer is 91,5%).

Daarnaast zijn er meer zieke werklozen, een groep waarvan een hoger percentage langer dan de maximale periode van104 weken ziek blijft. In 2013 zijn overigens wel meer zieke werklozen binnen 104 weken hersteld (86%) dan in 2012 (83%). Ter vergelijking, in 2013 herstelde 94% van de zieke uitzendkrachten (2012: 98%). Bij de herstelde eindedienstverbanders (mensen die ziek zijn aan het einde van hun contract en/of dienstverband) was dat 67% (2012: 65%).

Van de vangnetters die langer dan 13 weken ziek zijn, werkt 12,9%. Dat is ruimschoots meer dan het streefcijfer van 10%.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Uitstroom uit de Ziektewet

Uitstroom uit de Ziektewet

In 2013 is 89,4% van de vangnetters binnen 104 weken hersteld. De tabel toont het aandeel van de verschillende vangnetcategorieën binnen de uitstroom uit de Ziektewet.

Lees verder